Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dissabte, 11 d’agost de 2012

El Grup Muntanya Valldigna informa d'una tala de pins a la zona del Mur


El GMVALLDIGNA informem de la tala i trosseig d'una quantitat considerable de pins en la muntanya de les Creus, concretament a prop del mur del canal de defensa d'esta població. Estos pins són dels primers que es plantaren quan es va construir el canal de defensa fa més de cinquanta anys (1955-56).

Segons es pot observar, s'han tallat molts pins per estar a sota o prop de les línies de mitja tensió que discorren paral·leles al canal de defensa, sense tindre en compte la seua funcionalitat de protecció que en l'actualitat estan realitzant.

Cal destacar que des d'esta entitat VALLDIGNENCA estem en desacord en com s'ha fet la tala indiscriminada, ja que en l'actualitat estos pins estaven fent una clara funció preventiva i defensiva: ajudaven a parar les caigudes de pedres de la muntanya de les Creus, com tots els veïns de la zona van poder comprovar no fa molts anys enrere.

Si fem un poc d’història, fa alguns anys (1997 i 1998), patírem importants despreniments de la muntanya i poguérem comprovar com els pins que estan plantats paral·lels al canal de defensa feren de protecció de les pedres que es desprenien de la muntanya. També poguérem vore com algunes pedres eren d'una considerable grandària i arribaren molt prop dels habitatges.


S’instal·laren baranes de ferro per a protegir la població de la possibilitat de caigudes de pedra de la muntanya, es ficaren de manera provisional i preventiva, mentre es feren les replantacions d'arbres que eren, sense dubte, la finalitat per que la població poguera disposar d'una barrera natural, per a la protecció en el cas que caigueren altres pedres de la muntanya. Les replantacions no arribaren a executer-se fins al final.

No entenem com pins d'un considerable port s'han tallat sense ningun tipus de mirament, fins i tot, alguns situats entre les mateixes baranes de protecció. També considerem que s'han podat sense seguir ningun criteri, tant visual com la del propi arbre, condemnant-los a la mort en pocs anys.

Considerem un greu perill per als veïns d'esta població seguir talant arbres indiscriminadament en tota la zona de la vesant de la muntanya de les Creus, donada la situació de prevenció a la caiguda de pedres de la muntanya.

Lamentem la tala massiva inexplicable, com una agressió que prima el benefici econòmic per sobre de la seguretat d'una població i la conservació de l'ecosistema, així com la seua funció de muntanya pública per a gaudi dels ciutadans.

I també, considerem que la pèrdua d'arbres tindrà una repercussió immediata sobre les aus que nien en les copes dels arbres. A més, advertim que són joies que han de preservar-se perquè no hi ha molts i no té sentit ni base científica dir que un arbre es talle perquè incomoda a una línia de mitja tensió, que es pot canviar de lloc, ja que estan complint una funció de seguretat. Precisament aquestos arbres són els més valuosos, ja que estan sans i completen el cicle de l'ecosistema.

Per tant, sol·licitem:

  1. Es realitzen les oportunes investigacions i gestions per a que es protegisca estos arbres.
  2. Es desmantelle o trasllade la línia de mitja tensió a altre lloc on no puga afectar els pins d'esta zona i, que amb la major brevetat possible, es continue amb els treballs de reforestació de la zona.
Xavier Català i Verdú.
Secció de Voluntariat Ambiental del GMV.

Cap comentari:

Publica un comentari

Escriu el teu comentari