Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dilluns, 15 d’abril de 2013

Educació estableix el termini per presentar les sol·licituds d'admissió d'alumnat d'Infantil i Primària entre el 9 al 16 de maig

Extret del web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
 
La conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha establert el termini de presentació de sol·licituds d'admissió d'alumnat d'Infantil i Primària per al curs 2013-14, que serà del 9 al 16 de maig, mentre que a Secundària i Batxillerat serà del 27 de maig al 3 de juny, en Formació Professional del 3 al 17 de juny, i en PQPI del 2 al 5 de juliol.

El calendari complet del procediment de l'admissió de l'alumnat es publicarà en els pròxims dies en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que establint les dates de sol·licitud, matrícula, i les vacants, tant per a la convocatòria ordinària com per l'extraordinària de setembre.Quant al procediment d'admissió, la Conselleria d'Educació ha publicat al DOCV l'ordre que el regula, en desplegament del nou Decret d'admissió de l'alumnat en els centres públics i concertats d'Infantil, Primària, Secundària, i Batxillerat per al pròxim curs 2013-14.

La principal novetat de la nova ordre és la baremació de les sol·licituds, ja que es modifica la valoració dels criteris que es tenen en compte a l'hora d'admetre els alumnes, així com l'entrada en vigor del Districte únic d'elecció de centre, pel qual desapareixen les zones que fins ara existien en els municipis.

La nova regulació facilitarà a les famílies poder triar el centre per criteris acadèmics, qualitat de l'ensenyament o projecte educatiu i no per proximitat al domicili com fins ara. Així mateix, contribuirà a millorar l'eficiència del sistema educatiu valencià en augmentar la competitivitat dels centres per tenir més demanda d'alumnat.

A més, els nous criteris d'admissió pretenen incrementar la implicació dels pares i mares en el procés educatiu dels seus fills, tenint en compte l'augment de la valoració per tenir altres fills al centre o per ser antic alumne.

En concret, en la nova baremació destaca que el criteri més valorat serà tindre germans matriculats al centre, que tindrà un valor de 8 punts, quan fins ara era de 5. La resta de germans al centre seran valorats amb 3 punts cadascun.

A més, apareixen com nous criteris que per primera vegada concediran punts en el procés d'admissió, el fet que el pare, la mare o germans, siguen antics alumnes del centre on es vol escolaritzar el nou alumne, així com que s'estiguen simultanejant els estudis amb ensenyaments de règim especial, és a dir que l'alumne estiga cursant estudis de Dansa, música o idiomes.

El criteri de ser antic alumne serà valorat amb 1 punt, que a més podrà coincidir i sumar-se al punt que atorga el centre com circumstància específica. Pel que fa al criteri de simultanetjar estudis de règim especial, serà valorat amb 1,5 punts.

D'altra banda, s'incorpora el concepte d '"altres municipis" a l'hora de valorar la proximitat del domicili familiar o del lloc de treball al centre, que atorgarà un punt a les famílies, sempre que es troben en la mateixa província.

Això permetrà que aquelles famílies que tinguen a prop del seu lloc de residència o treball un centre escolar ubicat en un altre municipi tinguin més fàcil accedir a aquest centre. En aquest sentit, els pares podran optar per l'escolarització en una àrea d'influència, en una àrea limítrof o en qualsevol altre municipi.

D'altra banda, la taula de baremació del nou Decret introdueix dues novetats més. L'indicador de la renda anual de la unitat familiar guanya en importància, ja que fins ara la renda concedia 0,5 punts en l'escala i es mesurava mitjançant el Salari Mínim Interprofessional. El nou procés concedirà 1 punt a les rendes iguals o inferiors a 1,5 vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM).Una altra de les novetats del procés d'admissió pel proper curs, és que les famílies podran escollir fins a deu centres, en lloc de tres com fins ara, el que possibilitarà que tinguin una major llibertat en l'elecció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari