Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 24 de gener de 2014

S'està incomplint la llei?

El dia 31 de desembre del 2013 va entrar en vigor la llei 27/2013 del 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (BOE 30-12-2013).

Esta llei té diferents objectius entre els que destacarem el de clarificar les competencies municipals i per a aixó s'enumera un llistat de matèries en les que els municipis han de exercir, en tot cas, competències pròpies.

Esta llei modifica una sèrie d'articles de la llei 7/1985 del 2 de abril Reguladora de les bases del règim local. Entre d'altres, modifica l'article 25 i d'eixa perfectament clar que, entre altres coses, el municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia la informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.

Ja fa uns quants dies que venim comentant sobre este tema, punt d'actualitat per l'informe d'impacte econòmic del Festivern -que el qualifica com a turisme cultural-, per la celebració de FITUR i pel descomptent que patixen tant els profesionals com els veïns de la mar per l'abandonament que estos estan patint.

Tots identifiquem el turisme com un motor de l'economia i qualsevol polític que siga digne d'anomenar-se així sap que no es pot entendre una gestió municipal sense una política turística.

Els últims aconteciments viscuts en relació al turisme a Tavernes contradiuen les anteriors afirmacions. Les actuacions del govern municipal han anat en direcció contrària a la lògica.
  • Tenen descontents als empresaris i comerciants de la platja i en mostra d'això sol·liciten una reunió en el sr Juan per a la primera quinzena de febrer.
  • Absència total per a les iniciatives per a la promoció turística local
  • Boicot a les I Jornades de Turisme celebrades durant el mes de desembre, abandonant a la seua sort a la regidora Carmen Canet i no assistint a les mateixes cap regidor del govern ni el pròpi alcalde. 
  • Prohibició de la festa de cap d'any a la platja sense donar cap explicació creïble i després de haver sigut anunciada pel pròpi ajuntament.
Tristament haurem de pensar que si el sr Juan no actúa per iniciativa pròpia en la promoció turística de Tavernes, amb la entrada en vigor d'esta llei haurà de fer-ho per imperatiu legal.

1 comentari:

Escriu el teu comentari