Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dimecres, 11 de juny de 2014

L'Ajuntament de Tavernes bonificarà íntegrament l'IBI a SIUM


I açò ocorre tot i l'abstenció del PP i, el més important de tot, per damunt d'un informe en contra del departament d'intervenció del propi ajuntament. I és que sembla que al sr Juan poc li importa el que diguen els tècnics que treballen per al poble - i no per a ells com creuen alguns-.

Posarem en antecedents. 

La Societat Instructiva Unió Musical no va poder fer front al pagament de l'IBI de 2013 i, ara, de 2014, per problemes econòmics. Per esta raó i com se'ls pot considerar quasi exempts de pagar-la (millor dit, pagar un 5% del total) segons marca l'article 5.5 de la ordenança fiscal nº1 de l'ajuntament. Tenen una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

El problema és que el govern del senyor Juan ha volgut que la bonificació fóra amb caràcter retroactiviu i no com marca la ordenança 1. La modificació d’esta Ordenança Fiscal, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia xx de xx de 2014, entrarà en vigor i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2015.

Doncs bé, el que ahir es va aprovar al plenari res té a vore amb el que diu la ordenança. Se li bonificarà el 95% de l'IBI a la Societat instructiva Unió Musica per als anys 2013, 2014 i 2015.

Ja saben què han de fer la resta d'associacions del poble.

3 comentaris:

 1. No es bonifica íntegrament, es bonifica el 95% pelque en vers de 6000 euros en pagaràn 300 .

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Quaderner,
   L'ordre del dia especifica que el punt 2.1 és el "dictàmen de la bonificació de la quota íntegra de l'Impost de Bens Immobles de naturalesa urbana". Hem trasmés la informació de manera correcta. No obstant això és possible que la explicació del punt a l'ordre del dia siga errònia.

   Elimina
 2. La resta d'associacions del poble no poden tenir exempcions parcials d'IBI perque no son associacions d'interes públic.
  Aci fins ara la única associació d'interes públic havia estat la residència de la platja, que així d'eixa manera tan lògica e imparcial es va lliurar de pagar els permisos d'obra. Qui manava aleshores? I ara no us sembla be la exempcio a la música? Vaja dues varies de mesura que tenen alguns!

  ResponElimina

Escriu el teu comentari