Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dissabte, 19 de juliol de 2014

NPR Partit Popular: El Partit Popular de Tavernes prendrà mesures després de l'autoritarisme de l'alcalde nacionalista

L'alcalde nacionalista Jordi Juan va tornar a mostrar la seua faceta més dèspota i autoritària al no permetre el segon torn de paraula al Partit Popular en el plenari sobre els pressupostos del 2014. 

“El senyor Jordi Juan ja va actuar de manera poc transparent al no deixar-nos temps per a analitzar l'esborrany dels comptes que ens va lliurar divendres passat en la comissió d'Hisenda i convocar el ple el dimarts a les 14:00 hores” 

Dimarts passat 15 de juliol va tenir lloc el plenari extraordinari convocat amb l'única intenció d'aprovar els pressupostos. Fins a eixe dia Tavernes funcionava amb uns pressupostos prorrogats des del 2012. 

Durant el plenari l'alcalde i el regidor d'hisenda van fer una intervenció molt partidista i amb poca informació sobre els pressupostos. L'alcalde Jordi Juan es va limitar a llegir una memòria que no havia sigut lliurada als nostres regidors i el socialista Borrás va exposar percentatges sense contingut. 

Recorda el portaveu popular Manolo Vidal que “vam anar a la sessió extraordinària amb voluntat de traure avant els comptes després de dos any de pressupostos prorrogats”. En la seua intervenció es van desglossar els pressupostos partida per partida i es va preguntar per la previsió de despesa que en algunes partides en aquestes dates només porta gastat un 10% del pressupostat. Així “tenim 132.000€ en la partida de festes i només portem gastats 28.000. En què es van a gastar la resta si en l'últim plenari la sra. Pilar va afirmar no tindre previsió de programa de festes?” 

Quan el popular Manolo Vidal va sol•licitar el segon torn de rèplica el nacionalista Jordi Juan es va negar a atorgar-li’l a pesar que així ho permet el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Davant aquest atac autoritari el portaveu popular va advertir “si considera vostè que els pressupostos no són un tema que requereix tots els torns de paraula que necessiten, callem”. 

L'alcalde, fent gala de la seua faceta més caciquesca va fer un monòleg sobre la democràcia participativa i va passar a la votació sentenciant “un debat analitzant partida per partida és un debat molt dèbil i per açò me’n vaig amb mal sabor de boca”. 

El Partit Popular de Tavernes posarà en coneixement del Síndic de Greuges la reincident retirada del dret de rèplica al nostre grup en els plens. 

Finalment, els pressupostos han sigut aprovats en junta de govern per primera vegada en la història de Tavernes rebuscant en la llei de reforma de les administracions locals que ells mateixos van negar, presentant mocions en la seua contra. A més, aquests pressupostos tenen un informe en contra dels tècnics d'intervenció de l'ajuntament de Tavernes als quals només tenen en compte quan els és beneficiós per a ells. 

El Partit Popular lamenta que el “alcalde antepose el seu autoritarisme al ben de Tavernes”. “És sorprenent que l'equip de Govern ens ignore, ignorant així a la majoria dels veïns que són els qui ens van confiar el seu vot, negant-nos el torn de paraula i qualsevol aportació a uns comptes que han aprovat sense el recolzament ni les aportacions del Partit Popular”.

Cap comentari:

Publica un comentari

Escriu el teu comentari