Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dimarts, 22 de juliol de 2014

Qué pasa amb els pressupostos?

Anem a comentar en quina situació es troben en aquests moments els pressupostos de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i els seriosos dubtes que sorgeixen amb l'aprovació d'eixos pressupostos per la Junta de Govern.

Com és sabut, els pressupostos del nostre ajuntament per a l'any 2014 es van aprovar per Junta de Govern el passat dia 15, al no obtenir suficients vots a favor en el Ple extraordinari celebrat moments abans. Què passa ara? El camí que ha de seguir-se ara és el següent:

1.- Eixos pressupostos aprovats inicialment per la Junta de Govern hauran de sotmetre's a exposició pública. En eixe període d'exposició pública podran fer-se al·legacions per part dels ciutadans i/o els grups polítics.
2.- Acabat el temps d'exposició pública, eixe pressupost aprovat inicialment per la Junta de Govern, juntament amb les reclamacions presentades se sotmetran a l'aprovació del Ple.
3.- Si el Ple no aprova definitivament eixos pressupostos podria passar a l'aprovació per part de la Junta de Govern.
4.- En aquest supòsit seria la Junta de Govern l'encarregada de resoldre les al·legacions presentades en el període d'exposició pública i aprovar definitivament el pressupost.

Com veiem, els pressupostos, en aquests moments, no estan aprovats i encara els queden una sèrie de requisits que complir i un camí que recórrer.

Aquest procés d'aprovació dels pressupostos per la Junta de Govern és possible, complint una sèrie de requisits, gràcies a la Llei 27/ 2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). Aquesta Llei va ser molt criticada per Compromís-Bloc i es van realitzar campanyes per a recórrer-la, com així es va fer. La hipocresia del bipartito ha fet que encara que s'ha recorregut i criticat feroçment a la Llei, no han dubtat, quan els ha interessat, a utilitzar-la en benefici dels seus interessos.

Que ho contemple la Llei no impedeix veure el tarannà caciquil de la forma de procedir del bipartito. Com són incapaços de governar sense imposar, com desconeixen el significat de les paraules consens, democràcia, diàleg, … s'alegren d'aplicar la norma (encara que, repetim, molt criticada per ells) que podrà permetre a la Junta de Govern aprovar el pressupost.

És necessari recordar que en la Junta de Govern només estan l'alcalde i els regidors nomenats per este, i que és un òrgan no subjecte a criteris de representativitat o proporcionalitat política. Est és l'entorn on millor es desenvolupa este govern, per molt que ens parlen de transparència, participació, democràcia, etc….

En relació a l'aprovació per la Junta de Govern dels pressupostos apareixen seriosos dubtes de la seua validesa. Vegem perquè. Els requisits a complir per a poder dur a terme l'aprovació dels pressupostos per la Junta de Govern són:
1.- Que l'ajuntament tinga un pressupost prorrogat. Si que es compleix aquest primer requisit.
2.- Que se sotmeta al ple el projecte de pressupost i no aconseguisca l'aprovació al no obtenir mes vots favorables que en contra. També es compleix aquest requisit.
3.- Que se sotmeta a l'aprovació de la Junta de Govern dins de l'any natural anterior al de l'exercici per al qual s'aprova el pressupost. Ací és on apareix un GRAN DUBTE RAONABLE.
Aquest punt tercer arreplega un element gran de dubte de la validesa de l'aprovació d'aquests pressupostos per la Junta de Govern.

Com veiem, en aquests moments, queda un camí per recórrer als pressupostos de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, com hem explicat en la primera part del nostre article. Per si açò fóra poc queda el DUBTE de si és possible l'aprovació per la Junta de Govern dels pressupostos per a l'any 2014.


Veurem com acaba tot açò. Mentrestant ja estem en el mes de juliol i els dies passant. I el pressupost sense la seua aprovació definitiva.

5 comentaris:

 1. Falta una cosa molt important i es que estos pressupostos tenen un informe en contra de la interventora.

  ResponSuprimeix
 2. Podrieu dur quant acaba el termini per presentar alegacions i aon es poden consultar els pressupostos.

  ResponSuprimeix
 3. a mitat de any i encara estem amb estes. Un govern del poble desestructurat i en molt males formes

  ResponSuprimeix
 4. Acabe de llegir la llei en el BOE, i esta deixa molt clar que es pot aprovar per la Junta de Govern "El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado." Pero no el del ejercici en curs.
  Pense que ahi JJ s'en ha passat un poquet de listo.

  ResponSuprimeix
 5. Entonces el pressupost que s'ha aprobat en Junta de Govern no val pa res?
  Altre any sense pressupost a Tavernes?
  Lo del bipartit és de traca.
  Quina manera més tonta de perdre temps i diners te el bipartito de Jordi Juan.

  ResponSuprimeix

Escriu el teu comentari