Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


diumenge, 31 d’agost de 2014

Nota de premsa remesa Partit Popular: Les altes contribucions cobrades en Tavernes no retornen als veïns.

El Partit Popular demana que l'alta contribució que el nacionalista Jordi Juan els ha cobrat als veïns de Tavernes siga recuperada pels mateixos a través d'ajudes i convenis amb associacions locals que els representen o amb les quals col·laboren.

El dilluns 25 agost a les 14 hores es va celebrar una comissió d'economia i hisenda amb un únic tema a tractar: les al·legacions que es van presentar al pressupost. Han dictaminat en contra d'elles sense entrar al fons del tema i estan desestimades per la forma. És a dir, consideren que " com a portaveu del Partit Popular no estic legitimat per a presentar-les".

Segons la llei reguladora de les hisendes locals resulten legitimats per a interposar reclamacions contra el pressupost aquells inclosos en l'art. 170.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós d'aquesta llei:

• Els habitants en el territori de la respectiva entitat local.

• Els que resulten directament afectats, encara que no habiten en el territori de l'entitat local.

• Els col·legis oficials, càmeres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per a vetlar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuen en defensa dels quals els són propis.

És a dir, els grups polítics, com a entitats legalment constituïdes per a vetlar pels interessos econòmics veïnals queden legitimats per a presentar les al·legacions pertinents.

El portaveu popular deixa clar que "açò és un visió partidista i contraria al Tribunal Constitucional" que ha realitzat en Sentències, com la de 18 d'octubre de 2004 que en el seu FJ 4º indica que:
"...existe una legitimación "exlege", que conviene concretamente, por razón del mandato representativo recibo de sus electores, a los miembros electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de estas que contradigan el Ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostentan, cuando ahora importa, los regidores de un Ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto -inclusivamente puede hablarse de una obligación- de controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el arte. 25.1 de la mencionada Ley reguladora de las bases del régimen local".

A més, segon la Federació de Municipis i Províncies FEMP, els grups polítics municipals i els partits polítics que els sustenten podran presentar al·legacions als pressupostos, en el període d'exposició pública, en la mateixa forma que ho farien si els pressupostos van ser aprovats pel Ple.

Açò demostra una vegada més el fanatisme i caciquisme del govern del Sr. Juan i aqueix és un exemple del que és la seua democràcia participativa. El feixisme en el més clar estil.

El Partit Popular vol deixar clar que "no està fent-se un sol·licitud política. Està defensant-se els interessos de Tavernes i dels seus veïns després d'haver-los ofegat amb uns impostos per la coneguda "contribució urbana" que és un 30% superior al necessari i que es veja retornat als veïns el que els han cobrat abusivament

divendres, 29 d’agost de 2014

Prohibit morir-se a Tavernes

O al menys eixa sembla la intenció del sr Juan.

De nou una mostra de la falta de visió de futur. Ni ampliació del cementeri, ni construcció de la nova i necessaria depuradora, ni col·lectors a la platja per acabar de resoldre el problema que han enquistat a les seues mans, ni ronda, ni control de plagues, ni manteniment de jardins o parcs, ni repossició de mobiliari urbà... el bipartit sols fa que tapar forats. 

A salto de mata perquè no saben gestionar. Ells sols saben fer-se fotos.

73 ninxols queden a Tavernes i 0€ al pressupost per a ampliar el cementeri. 
 
Dia rere dia ens mostren amb quin criteri repartiren els càrrecs, quina era la seua intenció al governar a Tavernes: benefici personal i polític. dijous, 28 d’agost de 2014

Última hora: Programació de festes 2014

Ací vos deixem la programació de festes per a este any 2014. Podeu consultar-lo al següent enllaç.

Vist a la web: Les NNGG del PP de Tavernes posen en marxa la II edició de la campanya “QUAN COMPRES PENSA EN TAVERNES”

Amb motiu de la proximitat del curs escolar, les Noves Generacions del PP de Tavernes inicien la II campanya “Quan compres, pensa en Tavernes”. Aquesta és una acció solidària que perseguix una doble finalitat: potenciar la compra del material escolar que els i les alumnes de Tavernes necessiten a les aules als negocis locals, i ajudar a que  families necessitades  amb fills en edat escolar es vegen alleugerides amb la compra necessària que s’esdevé aquestes dates.

Tal i com expliquen els joves populars, “l’edició del curs 2013-2014 fou tot un èxit, i esperem que aquest any es repetisca. Tavernes és solidària i així ho manifesta en les diverses activitats que organitzen al llarg de tot l´’any les diverses associacions que composen el teixit social de Tavernes”.
Per tal de facilitar la col·laboració als veïns de Tavernes, les Noves Generacions han repartit en diversos establiments dedicats a la venda de material escolar unes caixes on els clients poden dipositar aquell material que desitgen, des de llapisseres, llibretes, tisores, folis, a estrenar o semi-nous, fins a carpetes, motxiles, o estoigs que encara que ja hagen tingut un ús poden servir per a altres xiquets de la població.
Al mateix temps, els joves populars perseguixen la necessitat de traslladar a la població la necessitat de potenciar el comerç local, “les papereries i impremtes de Tavernes oferixen als seus clients un tracte personalitzat, i els assessoren en les seues compres, oferint-los ofertes diverses que resulten tant o més atractives que a les grans superfícies que hi ha a altres ciutats. Tavernes disposa de un gran nombre d’establiments que proporcionen a tots els i les estudiants allò que necessiten, i anar a comprar-ho fora acaba sent més car”.
Els joves populars de Tavernes han indicat que “de la mateixa manera que en edicions anteriors, el material escolar que s’arreplegue será entregat el divendres 5 de setembre a una associació benèfica per tal que el repartisca, assegurant així un repartiment just”.
Per últim, les Noves Generacions del PP volen agrair als distins establiments que col·laboren en aquesta iniciativa la seua participació, ja que sense ells no sería posible posar-la en pràctica.

dimecres, 27 d’agost de 2014

La cagà del camell a la Falla Passeig 12 de setembre


Vist a la premsa: I així duguem 8 mesos

El retén de Tavernes sufre un retraso de cuatro meses y carece de fecha de apertura

Instalaciones destinadas al retén de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna. :: lp

  • El consistorio paga 3.000 euros al mes por el alquiler de un inmueble que no está en marcha pese a que el contrato se licitó en eneroLos trabajos de adecuación del nuevo retén de la Policía Local de Tavernes llevan un retraso de cuatro meses y aún queda bastante para que esté todo listo. Quien pase por la carretera que cruza la capital de la Valldigna no sería capaz de adivinar dónde debería estar ya en marcha el nuevo centro neurálgico de la policía vallera.

Se anunció que en mayo estaría ya operativo el nuevo cuartel de la Policía Local, pero el mes de agosto se acaba y todavía no hay una fecha clara que marque su puesta en funcionamiento.

En las dependencias que alojarán a la Policía Local, aún se pueden apreciar los carteles de la tienda de muebles que antaño hubo en esta nave de la Avinguda de la Valldigna.


En las últimas semanas se han visto a operarios municipales en la zona, ya que se deben trasladar todos los teléfonos y demás servicios, así como la comunicación con el 112.

El nuevo retén fue impulsado por el gobierno municipal con la idea de concentrar los servicios policiales y de grúa en la Vall.

En un pleno extraordinario se acordó destinar 120.000 euros para acondicionar el local y adaptarlo a las necesidades que deben tener unas dependencias policiales.

Sin fecha de apertura


En marzo se afirmó, por parte del ejecutivo, que en mayo estaría operativo el retén, pero hasta ahora no ha habido más novedades y no hay una fecha clara sobre la puesta en marcha del nuevo acuartelamiento.

LAS PROVINCIAS ha tratado durante varios días de contactar con los concejales encargados del acondicionamiento del local, pero no han contestado a sus preguntas para saber la nueva fecha de puesta en marcha. El Ayuntamiento de la Vall está pagando más de 3.000 euros mensuales por el alquiler de este inmueble que aún no ha entrado en funcionamiento, pese el contrato se licitó en enero de este año.

El consistorio firmó un contrato de alquiler sin opción a compra por valor de 196.000 euros para cinco años, lo que supone un pago mensual de 3.266 euros en concepto de arrendamiento del local.

Depósito de la grúa

La idea del ejecutivo local es que en estas mismas dependencias se aloje el depósito de la grúa municipal, para así evitar el gasto que suponía abonar este servicio que se prestaba por parte de una empresa externa.

El contrato de grúa venció hace unos meses, pero se prorrogó para seguir ofreciendo el servicio mientras se ultima el nuevo retén. El servicio de depósito de vehículos será municipal, pero ahora deberá valorarse si el servicio de retirada de vehículos con grúa se hace con medios municipales o se licita un concurso.

Los despachos de la Policía local, el parking de coches policiales y el depósito de la grúa municipal estarán unificados en estas instalaciones de la Avinguda de la Valldigna.

El retén contará con más de 400 metros cuadrados para oficinas y despachos, 400 metros cuadrados para los vehículos policiales y depósito de grúa, así como más de 200 metros cuadrados más al aire libre para que puedan aparcar los usuarios que acudan a estas dependencias.

El espacio de oficinas estará formado por una recepción, cinco despachos, dos almacenes, aseos y una sala de reunión para 30 personas.

El gobierno defendía que el ahorro del alquiler del depósito de grúa permitirá amortizar los costes de alquiler del nuevo cuartel, aunque desde la oposición se cuestionaba esta posibilidad al no existir ningún estudio económico.

Además criticaban que los 120.000 euros de acondicionamiento de los locales no repercuten en ninguna instalación de titularidad municipal.

En el proceso de licitación de locales para acoger las dependencias de la policía concurrieron varios locales de la población.

Al final predominaron las instalaciones de la Avinguda de la Valldigna, al considerar que era de gran importancia tener el retén en la misma carretera que cruza toda la población.

En la actualidad las dependencias de la Policía Local están en la Casa Consistorial. En la entrada del ayuntamiento está la recepción, mientras que los vestuarios y despachos están en el sótano. Mientras, en la última planta, están ubicadas las oficinas administrativas.

Al reagruparse toda la policía, se espera ofrecer una mejor atención al ciudadano y quedará más espacio en la Casa Consistorial de Tavernes de la Valldigna.

dimarts, 26 d’agost de 2014

NPR GMValldigna: LA MANCOMUNITAT ESTA CONVERTINT-SE COM EL REFERENT TURISTIC DE LA VALLDIGNA.

La Mancomunitat de la Valldigna, amb la col·laboració del Grup Muntanya Valldigna, esta realitzant activitats per promocionar la Valldigna a nivell turístic, consentir-se en el referent comarcal de la difusió i divulgació del patrimoni, valors Mediambientals, Turístics, Monumentals i Socials de la comarca de la Valldigna

Durant els mesos de juliol i agost estem anirem recorrent i visitant els paratges i els llocs més característics de la Valldigna. Els turistes i visitants que durant l’estiu passen amb nosaltres uns dies, podran gaudir de rutes paisatgístiques i dels monuments més emblemàtics de la nostra comarca i podran compartir amb nosaltres els nostres costums, i com no, gaudir de la gastronomia dels nostres quatre pobles de la Valldigna: Barx, Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna. Els participants es convertiran en protagonistes de totes estes activitats que amb el lema “ CONEIX EL PATRIMONI HISTÒRIC I PAISATGÍSTIC DE LA VALLDIGNA”, es duran a terme aquest estiu.

Des de el GMValldigna volen destacar la gran acceptació que estan tinguent estes activitats, ja que els turistes, excursionistes i visitants en general poden gaudir de tots els encants paisatgístic i monumentals de la Valldigna, que durant els cap de setmana van fent-se, destacar entre alguns: El Monestir de Santa Maria de Valldigna, Ermita de la Xara, les Ermites de Sant Llorenç del Racó de Joana i l’Alcudiola, el Molló, el Rafol, el castell de la Reina Mora, el llavador de Benifairó, la Nevera, la Nevereta i altres mes, com a monuments, així com també han tingut importància el llocs mediambientals que s’han visitat com: el Pla del Barber i la Sangonera, puntal del Massalari, la senda dels Amoladors, paratges del Clot de la Font i Sant Llorenç, Barranc de les Cases, Penyalba, font del Cirer, font Nova, Barranc d Manesa, l’avenc de la Donzella i molts altres indrets que han fet gaudir a tots el participants principalment turistes, de diferents nacionalitats i tots els racons d’Espanya.

Des de GMValldigna agraïm l’esforç de la Mancomunitat de la Valldigna per apostar per promocionar turísticament la comarca, donant a conèixer les nostres rutes Històriques, el nostre Patrimoni Cultural, Històric i Mediambiental de la Valldigna.


La Diputació si cuida l'agricultura a Tavernes

El que vullga pot passejar-se pels camps de Tavernes i podrà comprovar en quin estat estàn els camins rurals del nostre municipi. 

Pegots d'assfalt, descarnament dels limits dels camins, mala senyalització...

I en tres anys no s'ha fet res per estos camins, ni per l'agricultura en general. Aquell que va dir que faria de l'agricultura de Tavernes la "formula 1 de l'agricultura" deixa desfer-se poc a poc les infraestructures que pel seu ús  precisa un manteniment constant. 

Al menys des de la Diputació de Valencia, a través del pla de camins rurals i carrers permeten la repavimentació dels camins de Pusa, el de Moleta i Massalari. 

El Pla de Camins Rurals i Carrers 2014-2015 (PCRC) arreplega les novetats de les subvencions que tradicionalment ha concedit la Diputació de València a través dels programes provincials d'inversió, ja que en el bienni duplica el seu pressupost fins als 12 milions d'euros, arreplega per primera vegada la possibilitat de sol·licitar ajudes econòmiques per a la pavimentació de carrers, a més de para la conservació de camins i vies rurals municipals.

A més, serà l'àrea de Carreteres de la Diputació la que s'ocupe de l'execució de les obres, la qual cosa es traduirà en un major estalvi en els costos en contractar per paquets d'obres.


La distribució de les ajudes es realitzarà per criteris objectius, en funció de la població de cada municipi. Per tant a Tavernes, que és un municipis de fins a 20.000 habitants, la Diputació destinarà 75.00€ per als camins que hem anomenat abans. 

Tenim ben clar qui és el culpable que l'agrultura a Tavernes no estiga ben cuidada.  No és la responsable de la regidoria, que ja sabem que no sap res d'agricultura, sino del qui va repartir els càrrec buscant més un benefici partidista que dels ciutadans: el sr Jordi.

Esperem que este maltracte a l'agricultura i als agricultors que el bipartit està fent a Tavernes no acabe també ofegar-la i fent-la desapareixer. 

dilluns, 25 d’agost de 2014

Vist a la premsa: Bona manera de coneixer el programa de festes, o al menys alguns actes

Los bous al carrer, orquestas y el concurso de charangas centran las fiestas de Tavernes

Celebración de los bous al carrer en la pasada edición festiva de Tavernes. :: lp
Celebración de los bous al carrer en la pasada edición festiva de Tavernes. :: lpLos bous al carrer y las orquestas centran el grueso de la programación de fiestas patronales de Tavernes de la Valldigna. La concejala de Fiestas, Pilar Altur, confirmó parte de la programación que comenzará el viernes 12 de septiembre y acabará el día 20.

Los bous al carrer se celebrarán del jueves 18 hasta el fin de las fiestas en la calle La Barca. El día 12 de septiembre las fiestas comenzarán con la Festa Estellés y con una novedad, ya que retorna la noche de rock local con la actuación de varios grupos de la Vall en el pabellón multiusos del Vergeret.

El sábado 13 se celebrará el X Concurs de Xarangues. «Este año será muy especial porqué al ser el décimo aniversario contaremos con las mejores charangas que han participado en este multitudinario concurso», dijo la regidora. El sábado tendrá lugar la procesión de la Baixada del Crist de la Sang. Por la noche, el festival de bailes populares y la orquesta Zeppeling actuará en el Passeig del País Valencià. El domingo será el día del concurso de calles engalanadas, la celebración de la Divina Aurora y el concierto de la Unió Musical.

El lunes y el martes el Consistorio no ha programado actos, aunque las asociaciones y clubes sí que organizarán eventos. El miércoles a las 20.30 horas y en la Casa de la Cultura se realizará el concierto de la Coral Marinyen.

La noche del jueves será el concurso de paellas a beneficio de la asociación ACUDE que atiende a familiares y personas dependientes. El concurso será en Els Sequers y allí actuará Límite. El viernes es el día en el que las fiestas se viven más intensamente con los disfraces. Por la tarde los más pequeños tendrán su fiesta con la ofrenda floral a la Mare de Déu de Lourdes. Por la noche será el concurso de disfraces para los mayores en la Plaça Major, amenizado por Crash.

El sábado 20 habrá actividades infantiles y una actuación de Djs. Se celebrará el III Concurs de Grafits en el Camp d'Esports.

divendres, 22 d’agost de 2014

XIV Seven de Rugby dissabte 23 d'agost


Les al·legacions als pressupostos presentades pel Partit Popular

El dilluns passat, dia 18 d'agost, el Partit Popular de Tavernes de la Valldigna va presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament les al·legacions al pressupost aprovat el dia 15 de juliol, de manera provisional, per la Junta de Govern convocada pel senyor alcalde de forma extraordinari i urgent.

El dia 30 de juliol es publicava aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, obrint el termini perquè es pogueren presentar al·legacions, termini que acabava el passat dia 18.


El document presentat pel Partit Popular és molt clar en les seues argumentacions, i serveix per a posar en evidència una sèrie d'actuacions del govern municipal, encapçalat pel senyor Jordi Juan, que ens demostren, una vegada més, el tarannà dels integrants d'eixe govern.


Estem vivint en l'era de la informació, des del govern municipal del senyor Juan s'enorgulleixen de tenir una bona web municipal, de tenir la línia verda, de comptar amb tots els avançaments tècnics i eines de comunicació social, però en el cas dels pressupostos resd'açò val. Si algú vol consultar el pressupost municipal aprovat, inicialment, per la Junta de Govern del sr Juan ha d'anar a l'ajuntament a consultar-ho. El fàcil haguera sigut penjar-ho en la web municipal i amb un simple clic consultar-ho.


No, en la concepció de transparència del sr Juan no entra aquesta interpretació. En la concepció de participació ciutadana del sr Borràs no entra aquesta interpretació. I en l'interès de tot el govern municipal que es conega el pressupost no entra aquesta interpretació. Aquesta és la transparència que realment els agrada.


En el seu respecte a la llei i als funcionaris no fan cas de l'informe redactat per la Intervenció de l'ajuntament. Eixe és el respecte a la legalitat que tenen el sr Juan i tots els seus regidors. "Si l'informe és del meu grat ho trac i ho llig públicament, si no és del meu grat, com en aquest cas, a morir-se en el calaix".


Un punt molt important de les al·legacions del Partit Popular és fer seues les al·legacions de la Interventora i donar-les per reproduïdes en el seu document. Sol·licitant formalment que es rectifique el pressupost d'acord al contingut d'aquest informe.


També crida molt l'atenció i convindria un aclariment adequat la partida de despeses jurídiques que passa de 89.000 a 160.000 euros. En quins embolics judicials pretén veure's clavat el senyor alcalde per a dotar una partida com aquesta amb un import tan elevat?


També crida l'atenció la partida divulgació d'alcaldia informativa, amb un import de 26.000 euros. Seguim amb la tàctica de fer-nos propaganda amb els diners de tots els ciutadans de Tavernes.


Ara falta estar atents als esdeveniments que es deriven d'aquestes al·legacions, del tractament que se'ls done i dels passos que cal seguir ara, segons marca la llei, fins a arribar a l'aprovació definitiva dels pressupostos que tanta falta fan. I els dies van passant.

dimecres, 20 d’agost de 2014

Ruta senderista per Barx

Benvolguts amics/es,
Aquest dissabte dia 23 d'agost amb una ruta senderista per Barx, segueixen les activitats programades per la Mancomunitat de la Valldigna i el Grup Muntanya Valldigna.

Durant el mes d'agost anem recorrent i visitant els paratges i els llocs més característics de la Valldigna. Els turistes i visitants que durant l’estiu passen amb nosaltres uns dies, podran gaudir de rutes paisatgístiques i dels monuments més emblemàtics de la nostra comarca i podran compartir amb nosaltres els nostres costums, i com no, gaudir de la gastronomia dels nostres quatre pobles de la Valldigna: Barx, Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna. Els participants es convertiran en protagonistes de totes estes activitats que amb el lema “ CONEIX EL PATRIMONI HISTÒRIC I PAISATGÍSTIC DE LA VALLDIGNA”, es duran a terme aquest estiu.
 
 
 
 
 
Des del Grup Muntanya Valldigna vos convidem a participar en aquestes activitats que vos ajudaran a conèixer un poc més la història de la nostra Comarca “La Valldigna”.
L'assegurança d'accidents l'assumeix l'organització!

Salutacions!


 

Nota de premsa remesa Partit Popular: Al·legacions als pressupostos 2014

El passat dilluns 18 d'agost finalitzava el termini per a presentar les al·legacions als pressupostos del 2014 de Tavernes de la Valldigna.

El Partit Popular, amb l'intenció de deixar uns compters més clars i socials presentà per registre d'entrada el document adjunt en el que es redacten les al·legacions pertinents i es fa una proposta de repartició dels recursos de forma més justa i equitativa.

Esperem que estes al·legacions queden representades al document final dels presupostos i el govern de Tavernes mostre la transparència de la que fa gala i governe per a tots els vallers, i no sols per al seu partit.


Més programació de festes. També tema de controvèrsia entre el bipartit?

El regidor Llàcer patrocina amb els nostres diners tot el que la regidora Altur no vol patrocinar: concurs cani, concerts saxos a la platja, festivern, concerts en valencià 9 d'octubre, cantautors... I els socialistes callant i tragant.dimarts, 19 d’agost de 2014

Ral·li fotogràfic i concurs de grafitis Festes Patronals 2014

Per fi pareix que comence a saber-se algo de les festes del poble. 

A la web de l'ajuntament de Tavernes es publica les bases del Ral·li fotográfic i el concurs de grafitis per a festes del poble.


dilluns, 18 d’agost de 2014

Festival d'Art Internacional a la Valldigna Del 19 al 25 d'agost


La interpretació interessada de les paraules o el cinisme més rastrero

Volem comentar una nota publicada en la qual el senyor Jaume Talens exposa la seua opinió respecte de la transició a Espanya. 

Comença el senyor Talens parlant de la Transició Espanyola i per a açò comença atacant a la Constitució i a la democràcia. Diu que a Espanya, la sobirania no resideix en el poble “si no en un grup oligàrquic que raja d’una forma intervencionista en un mal anomenat sistema de llibertats econòmiques”. No sé en quin país viu el senyor Talens, ací a Espanya tots els que volem anem a votar quan hi ha eleccions, a tots els nivells: estatal, autonòmic i local. A propòsit, a nivell local també considera vàlida la seua afirmació? O com ací té l'alcaldia Compromís-Bloc si que existeix democràcia i si que la sobirania està en el poble i tot és de color de rosa? Al final del seu escrit corrobora tot açò en una parenceria de cinisme que espanta.

En segon lloc per a atacar a la Constitució parla de democràcia i que la Transició no ha de ser definitiva. Senyor Talens vostè mateix diu que transició és passar d'un lloc a un altre, i si ens referim a la Transició Espanyola, cal deixar molt clar que és el període històric que abarca el pas de la dictadura de Francisco Franco a una democràcia regida per una constitució que consagra un Estat social i democràtic de dret. Si açò no ho entén el senyor Talens poc pot parlar de democràcia. Açò és la transició i ara estem en una DEMOCRÀCIA PLENA encara que a vosté semble no agradar-li.

Vol atacar a la Constitució Espanyola parlant de corrupció. Tots estem en contra de la corrupció, de tot tipus de corrupció i de qui protagonitze esta corrupció però, senyor Talens, quan pose exemples pose els que siguen significatius, pose “Em referesc a Els Barcenas, els Blascos, els Pujols fills, i els Urdangarins... Aquesta classe és la que ha fotut a la gent “, estan molt bé posats però, per favor, en el seu cinisme no s'oblide de Jordi Pujol i de tots els personatges del Psoe involucrats en els escàndols dels ERES d'Andalusia, i dels sindicalistes que s'han aprofitat, presumptament, dels diners destinats als aturats. Mala memòria té vostè, i açò que estan eixint tots els dies en tots els periòdics i telenotícies.
Parla també del poder judicial i de com funciona. Però s'oblida, de nou, del seu ídol i de l'ídol del seu líder local, Jordi Pujol i de tot el que va ocórrer amb Banca Catalana.  No sé si és falta de memòria o que de nou apareix el cinisme.
Després de parlar de tot açò se li il·lumina a vostè la ment, s'oblida de tot l'anterior i parla del que ocorre ací en Tavernes. Ja tot és bonic, ja existeix sobirania popular, ja existeix democràcia, ja no existeix corrupció, ja tenim el cel guanyat tots. Ací, segons vostè, s'ha produït la conjunció planetària tan anhelada per Leire Pajín. Ací tenim la sort d'estar governats per un déu, que és un valent, intel·ligent, sap anglés, és matemàtic, doctor, premi extraordinari, diu que ha unit a l'esquerra local, encara que açò siga una cosa que està lluny de la realitat, s'estan suportant uns a uns altres i res més. Ja no desitja vostè una transició perllongada com ha parlat al principi del seu escrit. 
Ací també regeix la Constitució Espanyola, eixa que ha fet possible que el seu déu tinga l'alcaldia, eixa Constitució que vostè denúncia i que no obstant açò ha permès uns acords d'interessos, que no d'objectius pel bé de Tavernes, que els permeten governar sense ser els més votats. 
El súmmum del seu cinisme és que vulga erigir-se vostè mateix com a historiador i cronista oficial de Tavernes en afirmar que amb l'arribada al poder del seu déu acaba la transició en Tavernes. El punt final al seu cinisme s'aconsegueix en dir que són d'esquerres. Creu realment que algú se'l creu?

divendres, 15 d’agost de 2014

Programa de festes 2014: què serà, serà?

Ja va passar l'any 2012 i es va repetir al 2013 i a pesar que el Partit Popular ho va demanar als plenari de juliol i agost a la sra Altur, regidora de festes, sembla que al 2014 es tornarà a repetir. 

A poc menys d'un mes del començament de les festes i sense cap plenari a la vista (ordinari, clar. Ja sabem l'afició que este alcalde té als plenaris extraordinàris) no se sap res del programa de les festes patronals. 

Per tant, ni l'opossició ni les associacions podran fer cap aportació i participar en la elaboració del programa. Silenci que sols mostra que l'autoritarisme no va sols de la mà del sr Juan, sino també de la sra Altur. O seran ordes de l'alcalde?

Transparencia, deien els nacionalistes. Doncs no prediqueu amb l'exemple.

dijous, 14 d’agost de 2014

NPR Càritas: CAMPANYA DELS QUILOS 2.014

Un any més, ja en van set, des de Càritas Interparroquial organitzem la CAMPANYA DELS QUILOS a la platja de Tavernes de la Valldigna. Són moments difícils els que estem vivint, on quasi totes les famílies sofreixen de forma directa o indirectament per la crisi actual. Càritas Interparroquial atén a 442 famílies de la nostra població i d’aquestes 300 són les que atenem en el que és més bàsic: poder menjar tots els dies.

Des de les Càritas Parroquials fem un seguiment personal i particular de la realitat social de cada família i valorem aquelles que necessiten acudir periòdicament a l’ ECONOMAT INTERPARROQUIAL.

Càritas Tavernes va repartir durant l’any 2.013 més de 76.000 quilos amb aliments i articles de neteja, aquest fet fa que des de Càritas i mitjançant els equips d’animació parroquials no ens aturem dia rere dia d’anar obrint nous camins i preparant accions que ens permeten no sols conscienciar socialment si no a mes recaptar aliments i suport econòmic per dur endavant la nostra tasca.

La Campanya Institucional de Càritas ens proposa la construcció d’espais d’esperança i aquest és el nostre objectiu, volem construir nous horitzons arrelats en el cor i comportament de cada persona. Tal i com ens diu el Papa Francesc hem d’estar oberts a l’alegria, les nostres accions han d’estar impregnades per la il·lusió i l’esperança.

Valorant les seues paraules, enguany volem fer una campanya diferent....més oberta i alegre, plens de l’esperança aportada per tots aquells que ens doneu recolzament.

 Càritas Interparroquial vos proposa participar en les diferents accions que tindran lloc en la Campanya del quilo de 2.014 i que tindrà lloc els dies 16 i 17 d’agost a la platja,
 
• DISSABTE 16:

19:30 h. Actuació dels BALLS POPULARS, a l’Avinguda de la Marina (Junt a Informació i Turisme) i arreplegada d’aliments.

20:00 h. Arreplegada d’aliments a la CAPELLA DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA

• DIUMENGE 17:

19:00 h. Passa carrer per l’avinguda de la Marina i a càrrec dels músics de la SIUM i arreplegada d’aliments

20:00 h. Arreplega d’aliments a la CAPELLA DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA

Des de Càritas Interparroquial manifestem el nostre agraïment per com Tavernes es bolca amb totes les activitats que realitzem i sobretot agraïm la resposta de tots els que malgrat trobar-se ressentits amb la actual crisi, manifesten amb la seua resposta eixe recolzament generós als més necessitats. Agraïm a totes aquelles entitats, grups i col·lectius que ens donen suport i agraïm, com sempre, l’acció desinteressada dels mitjans de comunicació i el recolzament que l’Ajuntament ens ofereix.

Moltes Gràcies!

El cost de la festa motera

Com tots ben bé sabeu, este cap de setmana s'ha celebrat al parking de Padur la festa motera que tots els anys reuneix a molts amants d'estos "animalets" de dos rodes. 

Fins ací tot igual que la resta d'anys. No obstant, la novetat es presenta a continuació. Els moters que han organitzat l'activitat han hagut de pagar per poder utilitzar el terreny que, com bé sabeu, és de propietat privada. 

Vos posarem en antecedents. 

El terreny que tots coneguem com  a "parking de Padur" és de propietat privada. Fins a este any el propietari d'este terreny tenia un conveni amb l'Ajuntament pel qual quedava excent de pagar l'IBI a canvi que deixara que les activitats de l'ajuntament es pogueren realitzar a este lloc sense cost algún a més de poder-se fer servir com parking per a ús de la gent del carrer. 

Este any el propietari ha hagut de pagar l'IBI i per tant, donava per cancel·lat el conveni amb l'Ajuntament. 

La seua sorpresa ha aplegat al vore que este cap de setmana l'Ajuntament havia donat permís per a utilitzar els terrenys per a fer la concentració motera. Al ser preguntats els organitzadors la seua resposta ha sigut tenim el permís de l'Ajuntament. Ara cridarem per aclarir les coses

No obstant, la sra Canet sols va deixar a l'aire una resposta: a veure que podem fer. Després, silenci. Ja cap resposta més ni més telefonades.

El propietari, vist que es feia ús del seu terreny, i per no fer desmantellar la festa als qui allí havien acudit a disfrutar els va cobrar per poder seguir gaudint. Amb el rebut entregat esperem que puguen reclamar el que en un principi nava a ser gratuït. 

De nou el descontrol es fa latent al govern. La sra Canet continua lluitant amb total independiencia, i el sr Juan li permet fer el ridícul una i una altra volta. 

Per una banda, cada vegada hi ha menys parking a la platja, els que hi han no els cuiden i els que venien de camí no els acaben. I per altra banda, ofeguen i compliquen les coses a qui vol organitzar activitats a la platja. 

L'equip de govern íntegre fa aigües i a pagar-ho pocaropa

dimecres, 13 d’agost de 2014

Ruta cicloturística per la Valldigna dissabte 16 d'agost

Benvolguts amics/es,
Aquest dissabte dia 16 d'agost amb una ruta cicloturística, seguim amb les activitats programades per la Mancomunitat de la Valldigna i el Grup Muntanya Valldigna.

PROGRAMA: 
DISSABTE 16.- RUTA CICLOTURÍSTICA PER LA VALLDIGNA
Descripció: Ruta amb bicicleta. Platja de Tavernes, Ullal del Gat, Marjal,
Camí Vell, Tavernes, Clot de la Font, el Vadell, riu Vaca fins a la seua
desembocadura, Sèquia Mare, Torre de Guaita, Platja Tavernes
Eixida: Tourist Info Tavernes de la Valldigna (platja), a les 8:00h.
Dificultat: Mitjana
Recorregut: 24 Km.
Durada: 3 hores i 30 minuts
Opcional: Menjar en un restaurant de la zona (preu 12 €)
Recomanació: Bicicleta mixta. Possibilitat de llogar bicicletes, consultar
condicions.

Durant el mes d'agost anirem recorrent i visitant els paratges i els llocs més característics de la Valldigna. Els turistes i visitants que durant l’estiu passen amb nosaltres uns dies, podran gaudir de rutes paisatgístiques i dels monuments més emblemàtics de la nostra comarca i podran compartir amb nosaltres les nostres costums, i com no, gaudir de la gastronomia dels nostres quatre pobles de la Valldigna: Barx, Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna. Els participants es convertiran en protagonistes de totes estes activitats que amb el lema “ CONEIX EL PATRIMONI HISTÒRIC I PAISATGÍSTIC DE LA VALLDIGNA”, es duran a terme aquest estiu.
 
Des del Grup Muntanya Valldigna vos convidem a participar en aquestes activitats que vos ajudaran a conèixer un poc més la història de la nostra Comarca “La Valldigna”.
L'assegurança d'accidents l'assumeix l'organització!

dilluns, 11 d’agost de 2014

Borràs també fa ús partidista dels recursos municipals

Al passat plenari es va aprovar un conveni pel qual l'Ajuntament rehabilitarà i posarà en ús per a families necessitades 4 cases situades al carrer Simat i Benifairó. Estes cases, com ja sabeu, són propietat de la Generalitat. 

Doncs bé, a les xarxes socials de Serveis socials de Tavernes hem vist esta imatge. 
 
El retall de premsa en el que el regidor explica en que consistirà la rehabilitació i quina labor faran estes cases al poble. Fins ací tot bé. El departament de Serveis Socials anuncia un projecte que ajudarà als veïns del poble. 
 
No obstant, en fer clic sobre la notícia per llegir-la en profunditat trobem un trist titular: 
"El consell si tiene dinero para otros eventos"


Anaves bé, Borràs, però has tornat a clavar la pota. Una noticia beneficiosa per al poble, que per la trista realitat social ha de ser actualitat i tu has fet ús polític del tema. I el més greu, ho has penjat a una pàgina oficial d'un departament municipal. 

Ara que ja no tens al cap de premsa de l'Ajuntament per a acusar-lo de males pràctiques a la web de l'Ajuntament, a qui faras responsable d'este ús partidista dels recursos municipals?

Ens preguntem qué dirà el teu "jefe" de govern sobre estes paraules. Al cap i a la fi, ell és qui les permet.

diumenge, 10 d’agost de 2014

NPR Grup Muntanya Valldigna: Porrat de Sant Llorenç

Benvolguts amics/es,

Aquest diumenge dia 10 d'agost amb el Porrat de Sant Llorenç, seguim amb les activitats programades per la Mancomunitat de la Valldigna i el Grup Muntanya Valldigna.

PROGRAMA: 
DIUMENGE 10.- PORRAT DE SANT LLORENÇ, RACÓ DE JOANA
Descripció: Fira tradicional d’origen medieval
Eixides: en autobús gratuït de:
- Tourist Info Tavernes de la Valldigna (platja) a les 18:00h.
- Tourist Info Simat de la Valldigna a les 18:30h.
- Benifairó de la Valldigna en la plaça del Pi a les 18:45h.
Tornada: al finalitzar l’actuació, a les 23:00h.

Durant el mes d'agost anirem recorrent i visitant els paratges i els llocs més característics de la Valldigna. Els turistes i visitants que durant l’estiu passen amb nosaltres uns dies, podran gaudir de rutes paisatgístiques i dels monuments més emblemàtics de la nostra comarca i podran compartir amb nosaltres les nostres costums, i com no, gaudir de la gastronomia dels nostres quatre pobles de la Valldigna: Barx, Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna. Els participants es convertiran en protagonistes de totes estes activitats que amb el lema “ CONEIX EL PATRIMONI HISTÒRIC I PAISATGÍSTIC DE LA VALLDIGNA”, es duran a terme aquest estiu.
 
Des del Grup Muntanya Valldigna vos convidem a participar en aquestes activitats que vos ajudaran a conèixer un poc més la història de la nostra Comarca “La Valldigna”.
 
L'assegurança d'accidents l'assumeix l'organització!


Balafiament

El dia 23 de maig l'ajuntament va rebre els dos nous vehicles per a la policia local. Es van presentar públicament amb les fotos de rigor. Els dos vehicles es paguen a raó de 1.782 euros mensuals durant tres anys.

Tots els ciutadans de Tavernes veiem que un d'aqueixos vehicles, el que no està retolat i és completament blanc és utilitzat pràcticament en exclusivitat per un funcionari de l'ajuntament. Arriba a l'ajuntament al matí al volant d'aquest vehicle, a voltes d'uniforme i altres vegades no, s'incorpora al seu treball i el vehicle l'aparca a la porta de l'ajuntament en els llocs reservats a vehicles oficials. Si ha d'anar a algun lloc agafa el cotxe i es desplaça i posteriorment torna a l'ajuntament.

Quan acaba la jornada, les 14 hores en horari estival i les 15 en horari hivernal, agafa de nou el vehicle i se'n va al seu domicili aparcant-lo en els voltants. Allí roman, excepte explicades excepcions, fins a la jornada següent que es torna a repetir el ja relatat. És a dir, que aquest vehicle està pràcticament a la disposició d'aquesta persona quasi en exclusivitat.

Des dels inicis del present any que es va signar un contracte de lloguer d'un local (conegut per tots) per a la instal·lació d'una caserna de la Policia Local s'estan pagant religiosament l'import d'aquest lloguer a raó de 3.267 euros mensuals, però segueix sense obrir-se la caserna i sense prestar el servei.
No solament açò, en eixe local s'hauran de fer uns condicionaments i obres per import de 120.000€. Recordem que com a local llogat per cinc anys en acabar aquest període i si no es renova, una part important d'eixa despesa es perdrà doncs, es quedarà en el local.

D'altra banda, ja s'ha comentat diverses vegades que el funcionari que utilitza el vehicle sense retolar va cobrar en concepte d'hores extres, ell solament, 14.000 euros.

Què ens costa als contribuents locals les brillants idees d'aquest senyor i els seus privilegis i productivitats?

La contestació és que en els temps de crisis que corren tot açò que acabem de relatar és un insult a les persones que ho estan passant malament. És un greuge comparatiu la situació privilegiada d'un funcionari respecte als altres empleats de l'ajuntament. És un balafiament dels recursos de l'ajuntament en prebendes per a un funcionari i en locals llogats que no s'utilitzen. Açò és una bona gestió municipal dels seus recursos en època de crisi? 

divendres, 8 d’agost de 2014

L'alcalde Jordi Juan, de Compromís, no mostra el pressupost

 


El termini acaba el 18 d'agost i l'alcalde, de Compromís, no ha volgut publicar-ho en la web municipal amb el que dificulta la presentació de reclamacions i impedeix la participació ciutadana.

No sabem que amaga el sr. Juan però des d'ací li demanem una vegada mes que aplique la "transparència" de la qual vol presumir i publique en la web municipal el pressupost aprovat en la Junta Local de Govern a esquena del ple. 
 


El sr. Juan, de Compromís, 
s'ha limitat a indicar en la web els terminis per presentar reclamacions i a reproduir l'anunci del BOPV. No s'ha molestat a indicar l'horari de consulta, ni la dependència en la qual es pot consultar el pressupost 2014 ni ha penjat el pressupost en la web. Si vols vore el pressupost has d'anar a l'ajuntament i preguntar als funcionaris perquè l'alcalde no deixa fer-ho des de l'ordinador de casa.Temps tindrem d'opinar del pressupost però ara és moment de presentar reclamacions i el bipartito ho està posant dificil a la ciutadania de Tavernes.

dijous, 7 d’agost de 2014

La ineptitud del sr Jordi ataca de nou

Molts de vosaltres haureu vist hui a l'avinguda esta palmera al terra. Alguns inclús haureu vist com queia o haureu sentit l'olor a podrit que feia. 
 
El diumenge la imatge es va repetir al final passeig Colon, a la rodona. Dos palmeres caigudes. 
 
Fa un temps també van talar moltes palmeres a la carretera i en cap cas han sigut plantades altres per substituir-les. 
 
No ha sigut el morrut roig qui l'ha feta caure. Més bé ha sigut la ineficàcia i mala gestió del sr Jordi que ni manté les instalacions ni els jardins. Que no aplica els tractaments necessaris per a evitar que estes imatges ocurrisquen. 
 
El que ens estranya es que no haja anat a fer-se una foto amb la palmera i li haja tirat la culpa a l'avinguda per tindre palmeres com ja va fer amb l'incendi el passat mes de maig.

dimecres, 6 d’agost de 2014

Turistes a palp per l'avinguda

De nou, a les 22 hores, l'avinguda de la platja sense llum. No sabem si el que preten és no acabar la platja amb la resta del col·lector o està desmuntant-la peça per peça i se'l endú algún lloc.

Abandó absolut de la platja. Els governants més mediocres de la historia de Tavernes governen ara esta ciutat.


dimarts, 5 d’agost de 2014

Resum del plenari ordinari dia 4 d'agost del 2014

Hui el resum del plenari el farem en una mateixa entrada. Ha sigut més un tràmit perque ja sabem que els temes importants els senyor alcalde els guarda per als plenaris extraordinaris. 

Hui han habut 4 actes de plenaris anterios per a aprovar, però s'ha deixat una per al pròxim plenari ja que de nou havia un problema en l'encapçalament.

En el referent a la comissió d'hisenda s'han aprovat els comptes generals corresponent a l'any 2013 sense cap objecció ni intervenció de cap membre. En un segon punt dins d'esta comissió s'ha aprovat una sol·licitud de cessió d'ús d'unes vivendes propietat de la Generalitat i la possibilitat de cedir-se a families que ho necessiten. Del que tracta aquest dictamen és de acceptar una proposta per la que la Generalitat cedeix lús de 4 vivendes a l'ajuntament per a que este les rehabilite i les deixe a punt per a ser cededies a families que ho necessiten. Este punt ha sigut aprovat per majoria. 

A la última comissió, la de règim intern i foment local, s'han tractat 3 punts. El primer sobre la ratificació de la dissolució de la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer, ja que no té contingut. Sobre aquest punt, aprovat per unanimitat, s'ha explicat que el terreny situat a Corbera propietat de la Mancomunitat serà venut quan la situació ho permeta. 

Al punt 2 d'esta comissió s'ha aprovat el reglament de política de signatura electrónica de l'ajuntament. Este nou reglament permetrà a la gent poder fer les gestions a l'Ajuntament des de l'ordenador de casa. 

I finalment al punt 3 de la mateixa comissió s'ha votat de forma secreta qui serà el nou jutje de pau. De nou el càrrec recau sobre Julio Pallàs com a titular amb 10 vots i Miguel Borràs Adsuara amb 8 vots. Ambdues persones són dos veïns de Tavernes de reconeguda valua i trajectoria irreprotxable, amb una feina reconeguda per tots els partits. En una altra nota explicarem quines són les funciones del jutje de pau. Hem de dir que no és un ofici sino un servici per al poble. 

Al torn de precs i preguntes el sr Vidal ha preguntat per la cessió d'unes instalacions públiques del municipi la nit del 18 al 19 de juliol per a que els joves del partit polític Compromis-Bloc pasaren la nit. La pregunta pretenia averiguar quina era la activitat deportiva que feien els joves per a poder gaudir d'eixes instalacions. A més la pregunta incloia un punt sobre el cost del personal de seguretat que estava allí, a quan ascendia i qui es feia càrrec. La pregunta no ens ha deixat indiferents i farem per saber-ne més.

dilluns, 4 d’agost de 2014

Sense paraules, des de tots els punts de vista

El fanatisme fa que uns siguen uns lladres i altres siguen deus. No obstant, estes paraules sols fan que descriure a qui tenim governant este poble, res més.

Agosarat no anem a dir-te. I el que estem pensant tampoc anem a dir-te-ho. 

Ja et jutjarà la gent. 


Espanya ens roba

Ja fa uns dies que s'ha destapat tot l'assumpte de “els diners” de Pujol i amb açò els paranys dels nacionalistes. Ja fa uns dies i encara no han parlat d'açò els sucursalistes locals del nacionalisme català que parlen de robatoris i de “dessucar”. Tampoc han parlat uns altres que diuen no ser sucursalistes ni nacionalistes però que també se senten robats, en una falsa concepció de la solidaritat interterritorial a Espanya.

Avui solament anem a presentar algunes dades del que representa el que ara s'ha destapat però que molts ja anaven dient des de feia temps. L'actor i director de teatre Albert Boadella ja ho denunciava irònicament en la seua obra Ubú President.

Uns altres, que pel seu càrrec i el seu treball com a fiscal del cas Banca Catalana també ho denuncien, sobre la base d'una informació fora de tot dubte. 

També deixen clar que no és que Espanya no roba a ningú, la realitat és que ha anat pagant els plats trencats i les presses d'eixos “homes d'estat” molt honorables. 

Ací presentem un xicotet resum d'algunes d'eixes presses que han protagonitzat nacionalistes de pro. 

Ací també presentem aquest video molt aclaridor del que comença ara i que vorem com va a acabar. 

Jordi Pujol quan algú ha intentat atacar-li o criticar-li sempre s'ha embolicat en la bandera catalana per a la seua protecció. Ací presentem com es burla d'aqueixa actitud el gran Albert Boadella amb la bandera inventada pels nacionalistes i que no representa històricament res.


VIXCA CATALUNYA LLIURE, però lliure de Arturos Mases, Jordis Pujols … i de tots els aprofitats que han enganyat als catalans de bona fe darrere de les consignes nacionalistes però que el que en realitat cercaven era els diners. I després de tot açò encara diuen que Espanya els roba.