Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 7 de novembre de 2014

NP Partit Popular: Jordi Juan impideix inversions i creació de llocs de treball per valor de 900.000 €

El Partit Popular de Tavernes ha desvetlat que el govern de Jordi Juan, per la seua cabuderia de no escoltar, ha perdut l'oportunitat de dotar a la nostra ciutat d'inversions tan beneficioses per als nostres veïns com són l'obertura de la piscina coberta, la posada en marxa del taller ocupacional de ADISVA, crear un centre de dia, avançar l'adequació d'habitatges socials, acabar l’Escoleta de la Mar i moltes altres inversions.
Un sol gest d'habilitat política haguera sigut suficient per a fer possible tot açò gràcies a un préstec de 900.000 euros que l'anterior govern del Partit Popular va deixar a la disposició dels governants d'aquesta legislatura.
A la fi de 2010, el Partit Popular en el govern, va demanar un préstec ICO de 900.000 euros per a adquirir els terrenys necessaris per a la futura estació depuradora d'aigües residuals.

Amb l'arribada del Bipartit, la idea de lluitar per tenir una nova estació depuradora que permetera el desenvolupament futur de Tavernes es va diluir. Aquest préstec, malgrat ser finalista a l'adquisició de terrenys, s'haguera pogut renegociar i fins i tot prorrogar amb l'entitat financera i destinar-ho a una sèrie de finalitats que hagueren millorat la qualitat de vida dels nostres veïns, com obrir la piscina coberta.

El govern del senyor Juan no va voler atendre al Grup Popular, i es va entossudir a retornar un préstec per a voler eixir a la foto dient que rebaixava deute i que s'estalviava interessos. Aqueixa foto es veu ara que li ha eixit molt cara als veïns.
Els regidors del PP, Manolo Vidal i Inma Tudela, davant la incredulitat mostrada pel sr. Jordi Juan, van haver de mostrar en el ple un informe de la Intervenció municipal, sent ja alcalde el Sr. Juan, que confirmava que eixe préstec s'haguera pogut destinar a finalitats tan vàries com (copiant textualment del informe adjunt):


 Les inversions sostenibles podran destinar-se als següents sectors:
    A) Mediambiental:
- Eficiència energètica. Exemple: canvi de l’enllumenat públic per altre més eficient, climatització de la piscina municipal mitjançant plaques solars o calderes de cogeneració per biomassa.
- Eco-innovació
- Tractament i gestió integral de residus. Exemple: plantes de tractaments d’aigües residuals, adquisició de vehicles de recollida de fems.
- Gestió de l’aigua. Exemple: instal·lació de depuradores per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum, canvi de canalitzacions d’aigua per a estalvi de pèrdues, instal·lació de sistemes de rec de jardins més eficients, millores del sistema de clavegueram o recollida d’aigües pluvials.
- Mobilitat sostenible. Exemple: adequació de voreres per a fer-les accessibles, instal·lació de semàfors adequats per a invidents, servei de lloguer de bicicletes o creació de carril bici, posta en servei d’estacions de recarrega de vehicles elèctrics, millora del servei de transport públic.
- Energies renovables. Exemple: instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres dels edificis municipals per a venta d’energia, plantes de biomassa.
- Rehabilitació de vivendes i barris i àrees rurals. Exemple: construcció de vivendes socials, adequació de camins per a l’accés a àrees rurals.

    B) Coneixement i Innovació
- Salut i biotecnologia. Exemple: remodelació del centre de salut del municipi, actius per a instal·lacions esportives municipals.
- Energia i canvi climàtic. Exemple: equips per a la gestió del tràfic i reducció de la contaminació, pavimentació amb asfalt fonoabsorbent.
- Construcció sostenible. Exemple: nous edificis municipals ecològicament sostenibles (materials recicables, energies renovables...)
- Agroalimentació de qualitat
- Tecnologia de la informació i la comunicació. Exemple: equips per a l’establiment de xarxes wifi per als ciutadans, renovació dels equips informàtics de l’Ajuntament.
- Aeronàutica i sector aeroespacial
- Nanociència i nanotecnologia

    C) Social
- Atenció als majors dependents i altres col·lectius vulnerables. Exemple: construcció o adequació d’edificis per a prestació de serveis assistencials (centres de dia, escoles per adults...), adquisició d’equips de tele-assistència.
- Professionalització dels serveis assistencials
- Foment dels serveis de suport a la conciliació. Exemple: edificació o reforma de guarderies municipals.

- Responsabilitat social corporativa


Açò demostra que els arguments que el Partit Popular va advertir en el seu moment eren vertaders, que hi havia diners en la caixa, que s'havien deixat fons per a fer inversions i que el Tripartit va preferir intentar injuriar al PP abans que beneficiar amb projectes que ja estaven en marxa als nostres veïns.

Amb aquests 900.000 euros, destinant-los a diverses partides pressupostàries, s'hagueren pogut realitzar inversions del pressupost i fer modificacions que permeteren obrir la piscina, crear el centre de ADISVA, un centre de dia o altres iniciatives més fàcils i que no requerien modificacions tals com les quals s'indiquen en l'informe d'Intervenció.

S'hagueren pogut adequar dos anys abans els habitatges socials, acabar obres, millorar l'accessibilitat, no tenir els passos de zebra abandonats, haver canviat els semàfors i un llarg etcètera. Amb aquests diners no era necessari que el govern de Juan incrementara l'IBI durant tres anys consecutius, recaptant amb les pujades més d'un milió d'euros afegits cada any, ja que haguera pogut disposar del préstecs que el Partit Popular li va deixar a la seua disposició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari