Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 12 de juny de 2015

Calendari de preinscripció i matrícula del nou curs en les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha establit el calendari i el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2015-2016 dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes que s'impartixen en les escoles oficials d'idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana. 

Podran presentar la sol·licitud de preinscripció, des de les 9 hores del dia 25 de juny fins a les 15 hores del 15 de juliol, ambdós inclosos, els alumnes de setze anys complits l'any natural en què comencen els estudis i els majors de catorze per a seguir les ensenyances d'un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Per a poder accedir als cursos els alumnes candidats hauran d'omplir una sol·licitud per a cada idioma que vullguen cursar per via telemàtica. La dita sol·licitud de preinscripció estarà disponible en la pàgina web de l'EOI. 

El títol de Batxiller eximix l'alumne de preinscripció i podrà accedir als ensenyaments d'idiomes de nivell B1 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat i al nivell B1 de valencià si ha superat els seus estudis de Batxillerat en matèria comuna de valencià. 

Així mateix, el certificat del nivell A2 de l'idioma corresponent obtingut per la superació de la prova homologada també habilitarà per a accedir al nivell B1 del dit idioma. 

Procés de matriculació 

El calendari de matriculació establix un sistema de prioritats, de manera que els alumnes que no necessiten preinscripció podran matricular-se al llarg dels mesos de juny, juliol i setembre, i podrà accedir durant este últim mes l'alumnat que sol·licite trasllat d'expedient i el que ha hagut de sotmetre's a la convocatòria extraordinària de l'esmentat mes, independentment del resultat. 

Les places restants se sortejaran entre els candidats que s'hagen preinscrit segons els idiomes i nivells corresponents. La resolució d'adjudicació de les vacants apareixerà en els taulers d'anuncis i en la web de l'EOI. 

Una vegada matriculats l'assistència a classe és obligatòria, de manera que el nombre de faltes injustificades per curs no podrà superar el 15% de la seua duració. 

Quant a les sol·licituds, cal recordar que és incompatible preinscriure's simultàniament en el torn de matí i de vesprada, així com en l'escola oficial d'idiomes i en un o més dels seus aularis o en un curs d'un determinat idioma i en la prova de nivell d'este. En el cas que es done algunes d'estes incompatibilitats les sol·licituds seran anul·lades. 

Superar la prova de nivell d'un determinat idioma permetrà a l'alumne matricular-se en el curs respectiu, sempre que hi haja plaça i seguint el procés de matriculació. Només pot realitzar-se una prova de nivell per idioma i curs acadèmic.

1 comentari:

Escriu el teu comentari