Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dijous, 11 de febrer de 2016

Dictamen de la proposta de Compromís sobre retirada de plaques

Compromís, com no hi ha més feina en tot el poble que llevar plaques i altres elements commemoratius dels edificis públics, presenta la següent proposta que va ser aprovada amb els vots de Compromís i EUPV:

PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP COMPROMÍS SOBRE RETIRADA DE PLAQUES I ALTRES ELEMENTS COMMEMORATIUS ON FIGUREN NOMS DE PERSONES QUE HAGEN EXERCIT CÀRRECS PÚBLICS. 

En democràcia, el compromís de les institucions amb l'exemplaritat en la vida pública exigeix que els valors de l'ètica i rectitud en política siguen reconegudes a totes les persones que participen en ella, independentment de la seua adscripció política. No és el cas de les persones que malgrat el seu pas per la política han pogut ser condemnades amb penes i sancions que es deriven del mateix exercici i mal ús dels càrrecs, en contra dels principis que regeixen la nostra democràcia, i que en els temps que corren, la societat no està disposada a fer memòria ni honor a tot aquell del qual s'ha acreditat el seu mal procedir i falta d'honorabilitat, pel que fa al fet d'haver ocupat un càrrec polític. És per açò que s'entén contrari a tot principi ètic i democràtic que en els nostres municipis es mantinguen plaques, escultures o altres elements commemoratius en els quals figure el nom i cognoms de persones que no són dignes del record honorable de la ciutadania, i així es trasllade a la societat, amb la seua presència, el greuge i càrrega del record infaust de les seues reprovables accions. El millor símbol d'una societat reconciliada amb les bones conductes ètiques dels governants i resta de polítics són unes institucions i edificis on no apareguen els noms d'aquelles persones que suposen una vergonya per a la nostra ciutadania i sistema democràtic. Les administracions públiques, en salvaguarda dels principis més elementals del nostre estat social i democràtic de dret, no poden mantenir en els seus edificis noms, cognoms ni altres elements identificatius que puguen suposar un record o honor de persones que han sigut efectivament condemnades pel seu deshonest comportament en el seu pas per la vida pública. Davant la corrupció, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna no pot romandre-hi aliè. No podem consentir que representants públics s’hagen fet servit de la seua posició i càrrec per a aconseguir prebendes que han redundat en sever perjudici de la ciutadania, que ha vist esfumar-se, sense justificació, fons públics. És necessari, per tant, regenerar la vida pública, la qual cosa passa per tenir una actitud ferma i decidida de condemna i reprovació institucional de tos els càrrecs de corrupció política per a enfortir l’autoritas de les nostres institucions dins i fora de les nostres fronteres. Les Corts Valencianes, el passat 15 d’octubre, van aprovar la Resolució 36/IX, per la qual s’instava el Consell a la retirada de totes les plaques commemoratives, inaugurals o esments honorífics on figure el nom de persones que hagen exercit càrrecs públics i hagen estat condemnades per sentència ferma per casos de corrupció. El Govern valencià, en compliment d’eixa Resolució, va aprovar igualment el passat mes de desembre l’acord pel qual declara la reprovació de tots els polítics de la Comunitat condemnats per corrupció, i va instar resta d’institucions a fer seua la mencionada declaració i a “perseverar en la prevenció, denúncia i eradicació d’estes conductes”. A més, es vol ressaltar que és important per a la memòria històrica la intervenció de la institució, entitat, administració o càrrec responsable i no la concreta persona que, eventualment per voluntat pròpia, ha decidit exercir-lo. Conforme a tot açò, el Ple de la corporació acorda: 

PRIMER. L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna declara de manera formal i pública la seua repulsa i reprovació de tots els polítics de la Comunitat Valenciana que han resultat o resulten condemnats per corrupció, particularment per delictes contra la hisenda pública i la seguretat social i per delictes contra l’administració pública. 
SEGON. La progressiva retirada en este municipi, conforme als mitjans i possibilitats d’esta administració, de la referència nominal (nom i cognoms) de persones que hagen ocupat càrrecs públics de representació política i que figure incorporada mitjançant plaques, cartells, etc en edificis o infraestructures municipals que depenen de l’Ajuntament, o que hagen estat finançats totalment o parcialment amb fons procedents d’este. Esta retirada es farà de manera paulatina i conforme a la naturalesa de l’actuació a realitzar es suprimirà la referència nominal o es substituirà la placa per un altra que siga respectuosa amb el present acord i deixe memòria històrica de la data d’inauguració, obertura, etc. 
TERCER. En coherència en l’apartat anterior, l’Ajuntament, d’ara endavant i amb caràcter general en la col·locació de qualsevol placa, cartell, element o distinció en qualsevol edifici o infraestructura municipal o de les que refereix l’apartat anterior, no farà cap al·lusió nominativa a càrrec públic de representació política. Tal actuació vol ressaltar que l’obra s’ha fet gràcies i per al veïnat de Tavernes de la Valldigna, ometent el nom de l’eventual persona titular del càrrec de torn, la qual cosa evitarà també una possible atribució patrimonialista. En tot cas, podrà fer-se referència al càrrec o institució, però sense ninguna referència, com ha quedat assenyalat, a la persona que en eixe moment exercia el càrrec. 

Hem vist el vídeo del Ple i observem les diverses opinions dels partits polítics respecte a aquesta moció:

Desde el Partit Popular la regidora Maria Ciscar manifesta en nom del grup municipal la repulsa a tots els polítics que resulten condemnats per delictes de corrupció i que inclòs estan d´acord amb tots els punts, sempre que s´afegesca al acord segon en coherència amb l´exposició de motius: que aquestes persones hagen estat condemnades per sentència ferma per casos de corrupció. Al·lega que les persones que eventualment i per voluntat pròpia han treballat pel nostre poble, i exerceixen un càrrec públic de manera recta i ètica, formen part de la memòria històrica del nostre poble.

Desde el Partit Socialista la regidora Pilar Altur està d´acord també en que s´afegesca a l´apartat dos en consonància amb l´exposició de motius que per llevar la placa que aquestes persones hagen estat condemnades per sentència ferma. Afegeix que, l´Ajuntament no té competència per retirar les plaques d´alguns edificis i que pensa que no es necessari fer cap cost econòmic addicional llevant o modificant plaques a més a més, perquè és memoria històrica del nostre poble.

El portaveu d´Esquerra Unida, Eduardo Bononad com entén que la moció és més en visió de futur, diu que no li troba cap inconvenient, i que li sembla bé.

Per part del govern, no s´admeten les propostes aportades per les regidores. I s´aprova el text sense modificar amb els vots de Compromís i d´EUPV. 


La moció es tracta a partir del minut 23.

Total que no hi han diners per a pintar els passos de vianants, arreglar les voreres, netejar els carrers....però si per modificar les plaques dels edificis públics. 


10 comentaris:

 1. Comprendo que no querrais que quitemos a vuestros amigos, pero, ¿ qué me decís de los corruptos, los dejamos ahí a mayor gloria ?

  ResponSuprimeix
  Respostes
  1. Anda,léete la noticia y cuando la leas bien, hablas

   Suprimeix
  2. Perdone señor que de repente habla en castellano cuando nunca ha dejado hacerlo en su ámbito de influencia...ejem ejem los corruptos fuera en todas partes. Que sepamos no hay ningun condenado en Tavernes por corrupción. Por que sacan esta chorrada??quitar toodas las placas de personas públicas eso me asusta porque significa que quieren borrar del mapa a los que sí han mejorado Tavernes y forman parte de la historia y como vosotros no vais a hacer nada de nada y estais mentalizados a no hacer nada��....

   Suprimeix
 2. Volen portar al oblit la historia del nostre poble i a les persones que dignament foren alcaldes i que es de justicia que el seu nom figure en una placa conmemorativa.
  Tots compartim que el politic que siga comdemnat amb sentencia ferma per corrupte,no pot figurar en ningún puesto public.
  Els politics que honradament mos representen tambe mereixen el nostre reconeiximent i récord siguen del partit que siguen.
  El afán per part de Compromis de borrar i manipular la historia mos diu ven a les clares el seu pensar i fer autoritari i sectari

  ResponSuprimeix
  Respostes
  1. Si hombre si, y por eso los buenos resultados en las urnas, a la gente le gustan los autoritarios y sectarios, será por eso.

   Suprimeix
  2. Ara teu explique:
   El PP guanya 5 eleccions
   Compromis 1
   Vols mes resultats?
   Teniu memoria para lo que voleu
   El tripartit de la anterior legislatura van acabar a tirs i a crits,talant dialogant que teniu...
   En estos moments i en majoria absoluta de Compromis no teniu excuses per fer algo de trellat en el poble,per ara res de res
   Tenim de diputat al Sr alcalde i de subalcalde a Perfecto Benavent,cuant acabe la legislatura es vora si estem millor o simplement tambe es culpa del PP que no tingam una ciutat millor

   Suprimeix
  3. Ja es vorà, efectívament, i alguns seguireu cridant perquè seguireu en la opossició.

   Suprimeix
  4. es vorà el que trie el poble, no el que vullgues tu

   Suprimeix
 3. A qui li molesta una placa o un recordatori en un edifici public on es reconega publicament el treball honrat de molts alcaldes que només han fet que millorar el poble? A mi i a moltisima gent no li molesta per a res que eixes persones siguen publica i historicament reconegudes.
  Tal vegada el que realment moleste al govern municipal de Compromis que ells no tindrán cap reconiximent escrit en cap placa per que ni han fet fins ara res ni faran res digne de menció.
  Voler eliminar fets i reconiximents histórics no es mes que una mera demostració d'autoritarisme manipulador i interesat.

  Tintín

  ResponSuprimeix
 4. Tal vez es que a algunos no os molestan los nombres de corruptos en esas placas,¿ porqué será ?

  ResponSuprimeix

Escriu el teu comentari