Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dilluns, 7 de març de 2016

Ple del mes de març

Aquesta vesprada a les 20 hores es celebrarà la sessió ordinària número 3 de l´Ajuntament en Ple. Vos adjuntem els punts a tractar:

1. Actes de les sessions del Ple
2. Dictàmens que han estat objecte d´estudi i consulta en la corresponent Comisssió Informativa:

ECONOMIA, HISENDA, PATRIMONI, ESPECIAL DE COMPTES I PERSONAL

2.1. Aprovació de la modificació de crèdit 9/16.
2.2. Alçament de l´objecció i aprovació de la justificació de la subvenció a la Junta Local Fallera per a 2015.
2.3. Sol·licitud de bonificació en la quota de l´Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
2.4. Rectificació d´errada material en l´acord de l´aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball pel que fa als de la Secció M1 d´oficis municipals i plantilla municipal.

URBANISME, MEDI AMBIENT, PROMOCIÓ ECONÒMICA, FOMENT LOCAL, OCUPACIÓ, COMERÇ, TURISME I ESPORTS.

2.5.Proposta d´acord modificació puntual núm. 1 de l´Ordenança Reguladora de l´Ocupació del domini públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars.

RÈGIM INTERIOR, MODERNITZACIÓ, PARTICIPACIÓ, TRANSPARIÈNCIA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, CULTURA, FESTES I JOVENTUT.

2.6. Proposta d´acord que eleva la Regidoria Delegada de Participació i Transparència, una volta esgotat el termini de consulta i informació pública, sobre aprovació inicial de l´Ordenança municipal de transparència, accés a la informació pública i reutilització.

- Propostes de declaració institucional:

ECONOMIA, HISENDA, PATRIMONI, ESPECIAL DE COMPTES I PERSONAL

2.7. Dictamen de la proposta d´acord de la portaveu del Grup Compromís, en relació a la sol·licitud formulada per AVA sobre adopció de mesures econòmiques per a pal·liar la sequera i les altes temperatures en els camps valencians.

RÈGIM INTERIOR, MODERNITZACIÓ, PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, CULTURA, FESTES I JOVENTUT.

2.8. Proposta conjunta del portaveu del Grup EUPV-AC i de la portaveu del Grup Compromís, amb el títol "8 de març de 2016, sense igualtat no hi ha democràcia", sobre commemoració del dia internacional de la Dona i la promoció d´actes i adopció de distintes mesures dirigides a reforçar el principi d´igualtat entre dones i homes.

2.9. Proposta del Portaveu del Grup EUPV-AC, d´adhesió a la campanya BDS (boicot, desinversió i sancions) contra l´apartheid israelià.

3. Assumptes no incorporats a l´ordre del dia i que de manera extraordinària es presenten per motius d´urgència.

CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L´ACTUACIÓ DELS SEGÜENTS ÒRGANS DE GOVERN: ALCADIA PRESIDÈNCIA I REGIDORS AMB FACULTATS DELEGADES

Donar compte dels següents assumptes dels quals ha quedat assabentada la Comissió Municipal Informativa:

 ECONOMIA, HISENDA, PATRIMONI, ESPECIAL DE COMPTES I PERSONAL

- Donar compte de la Resolució 383/2016 de 15 de febrer, de la Regidoria delegada d´Economia, Hisenda, Patrimoni i Personal, sobre aprovació de la liquidació del pressupost muncipal de l´exercici 2015.

- Donar compte de l´informe d´intervenció d´avaluació del compliment de l´objectiu d´estabilitat pressupostària deute públic regla de la despesa i destinació del superàvit pressupostari deduïda de la liquidació del pressupost general per a l´any 2015.

RÈGIM INTERIOR, MODERNITZACIÓ, PARTICPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, CULTURA, FESTES I JOVENTUT.

- Donar compte de la Resolució 323/2016 de 8 de febrer, de la Regidoria Delegada de Règim Interior, transparència i comunicació, sobre aprovació de la realització de l´enquesta model de festes així com dels resultats.

- Donar compte de la Resolució 338/2016 de 9 de febrer, de l´Alcaldia Presidència, sobre modificació de locals destinats a allotjar col·legis electorals.

FISCALITZACIÓ DE LA RESTA DE RESOLUCIONS ADOPTADES PELS ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS, DES DE L´ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA PLENÀRIA.

PRECS I PREGUNTES.


Per a veure l´emissió en directe del ple, es pot accedir mitjançant aquest enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCHduHOzZaSwbLginLa_fm2A/live

4 comentaris:

 1. Huí vorem què falla. Els micròfons, el streaming, la càmera..? Aposteu !! Vinga va

  ResponElimina
 2. Altre pleno de tràmit. Cap iniciativa interesant o novedosa.

  ResponElimina
 3. Anit els micros fatals. Ni amb el volum a tope de l'ordinador es sentia be i talls a tot hora.
  Un desastre el que ha fet Chofre

  ResponElimina
 4. Pués seran tus auriculares porque hubo cortes, más por el servidor que por otra cosa, pero se oía perféctamente y a las pruebas me remito, ahí está grabado para quién quiera comprobarlo.

  ResponElimina

Escriu el teu comentari