Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dimecres, 11 de maig de 2016

S´obri el període d´escolarització del curs 2016/2017

Ja es pot sol·licitar l´escolarització dels xiquets en educació infantil o primària fins al dia 19 de maig. 

Als taulers d´anuncis de cada centre educatiu podreu trobar el projecte educatiu del centre així com el seu reglament de règim intern.

Les sol·licituds i tota la documentació necessària s´han de presentar a la Casa de la Cultura de dilluns a divendres de 10 a 14:00 hores, però també ho podreu fer en el centre elegit en primera opció.

La documentació que cal aportar amb la sol·licitud és:

- Informe de salut

- Fotocòpia del full del llibre de família on estiguen inscrits tots els membres de la unitat familiar

- Fotocòpia del DNI dels pares

- La documentació a baremar

Les llistes provisionals d’admesos es publicaran el 2 de juny. 

Les reclamacions es podran presentar fins al dia 6 de juny davant la direcció dels centres o la titularitat en els concertats.

Les llistes definitives d´admesos es publicaran en els centres el dia 14 de juny.

La formalització de la matrícula s´ha de presentar en el centre adjudicat abans del 29 de juny, sinó implicarà la renúncia de la plaça.

Per a més informació, podeu accedir al següent enllaç:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari