Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dimecres, 22 de febrer de 2017

Calendari de cremes de gener a marçNORMES QUE CAL SEGUIR

0. El llit del riu Vaca i del Badell tenen la consideració de massa forestal a l’efecte del Pla de Cremes.

1. En els dies de ponent es suspendran totes les activitats o accions de cremes i si apareix el ponent una vegada començat el treball, s’haurà de suspendre la operació i apagar el foc.

2. Les cremes sols es podran realitzar des de l’eixida del sol fins a
les 13:30 hores.

3. No es podrà abandonar la vigilància de la zona de crema fins que el foc no estiga totalment apagat i hagen passat dues hores sense que s’hi observen brases.

4. Serà necessari que, prèviament a les cremes, es netege de brossa i matoll una franja d’amplària suficient, no inferior en cap cas a dos metres al voltant d’on es vullga realitzar la crema.

5. En el moment d’efectuar l’activitat per a cremar, aquesta s’ha de realitzar en els horaris i els dies de la setmana que figuren fixats en aquest calendari.

6. La persona que haja de fer operacions de cremes haurà de prendre totes les mesures que considere oportunes i, en tot moment, serà el responsable dels danys que cause.

7. No es podrà realitzar acumulació o emmagatzemament de llenya, residus agrícoles o forestals als camins forestals ni en una franja de 10 metres d’amplària al costat del camí.

8. Les accions que es preveuen i regulen en el Pla Local de Cremes d’aquest municipi no necessitaran d’autoritzaci ó d’aquest Ajuntament per a realitzar-se.

9. Pel que fa a tot el que no es preveu en aquestes regles, s’aplicaran les normes sobre prevenció d’incendis forestals establides per les lleis de caràcter general.

10. Les normes de crema contingudes en aquest calendari seran d’aplicació a tots els terrenys de muntanyes d’este terme municipal d’acord amb la definició que en fa la Llei Forestal en el títol I, i en una franja de 500 metres al voltant d’aquestes.

11. Si veieu foc telefoneu al número d’emergències de la Generalitat, 112 o informeu l’Ajuntament, agents forestals, policia local, policia autonòmica, Guàrdia Civil o a l’agent de l’autoritat més pròxim.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari