Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 7 d’abril de 2017

Els sindicats demanen la dimissió del regidor de Personal, Perfecto Benavent


Els sindicats SPPLB, CSIF i UGT demanen la dimissió del Sr Regidor de Personal de l'Ajuntament de Tavernes, Perfecto Benavent, i denuncien públicament l'abús que fa respecte de les facultats en matèria de personal que el poble de Tavernes de la Valldigna li ha atorgat.

El tema en qüestió versa sobre un apartat inclòs en la modificació unilateral per l'Ajuntament del Pacte que desenvolupa les condicions laborals dels treballadors de l'Ajuntament, en què advertia el regidor que de presentar un recurs en via administrativa o judicial contra la Resolució aprovada, l'Ajuntament paralitzaria el pagament de totes les ajudes incloses, entre elles per minusvalideses als fills dels treballadors municipals, abonament de les hores extraordinàries, complements retributius per incapacitat temporal, complements personals transitoris, assistència a judicis, entre altres conceptes , el que considerem una falta de sensibilitat per part del Sr Regidor de Personal i una forma de governar dictatorial.

A causa de tal abús, el sindicat SPPLB va portar al Síndic de Greuges una queixa sobre aquest extrem, queixa que aquesta institució ha resolt a favor del sindicat a una resolució on li diu a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna "que no ha de resultar necessari explicar a ningú, i molt menys als representants de la voluntat popular i membres de l'executiu local, com qualsevol decisió pública pot i ha d'estar subjecta a la crítica i revisió, essència de les regles democràtiques del joc d'un estat de dret. "

Afegeix el Síndic "que cap actuació pot quedar exempta del control i fiscalització".

Conclou el Síndic afirmant "el caràcter antijurídic i nul de ple dret de l'apartat consultat i la necessitat d'incoar l'expedient per a l'anul·lació de l'esmentada norma", tot això per vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva emparat en la Constitució Espanyola i que el regidor pretenia vulnerar sota amenaça de suspendre tot pagament en el cas de presentar un recurs o reclamació a la resolució que de forma unilateral havia aprovat.

Aquesta és la tercera queixa que el Síndic de Greuges resol a favor dels empleats públics i en contra de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en tot just dos mesos, ja que ha dictat dues recomanacions en relació a permisos i gaudi de dies d'assumptes propis que han estat desestimat de forma irregular, i a més, fins i tot amb amenaça d'expedient disciplinari als funcionaris per reclamar els seus drets, resolent el Síndic en empara d'ells.

Els sindicats SPPLB, CSIF i UGT vénen reclamant des de fa mesos un canvi en la política en matèria de personal a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, però pel que sembla al Sr. Benavent no li està agradant veure com queda en entredit la seva nefasta política de personal davant els jutjats, en haver-se dictat sentències declarant la nul·litat de les oposicions i nomenaments del Cap de la Policia Local i els dos inspectors que amb nomenaments anul·lats segueixen organitzant el servei, tramitant expedients disciplinaris i dictant resolucions que el Síndic ha de reparar, a el que es va sumar el regidor de Personal amenaçant amb deixar de pagar indemnitzacions, ajudes i conceptes retributius a tots els empleats públics en el cas de recórrer un acord unilateral dictat pel mateix, en una decisió impròpia d'un estat democràtic, motiu pel el que recolzats per la recomanació del Síndic, sol·liciten la seva dimissió.

8 comentaris:

 1. #RescatemPersones deien ... ací de quin costat estan? De les persones o de la butxaca?

  ResponElimina
 2. An tornat el temps de Franco?

  Porque lo digo yo

  ResponElimina
 3. I dic jo........massa persones, que els defeneixen com a dictatorials, per a que totes estiguen errades, menys ells no vos pareix?

  Al final la culpa dels Sindicats ja voreu.

  ResponElimina
 4. El poble es Sobera ells saben lo que voten

  ResponElimina
 5. Pareix que estem a Venezuela

  ResponElimina
 6. Eixa forma de governar i de resoldre els problemas que si he plantejen, a sols demostra el talant democratic que tenen o tal volta potser que estiga traïnt-l'hos el seu subconcient. Si eixa es la seu forma de implantar les seus voluntats politiques, benviguts siguen, despres que no es queixe la ciudadanía per tindre no mes allo que han elegit. Recordar-li al regidor que el personal al servei de la administració pública es el principal aval de les politiques que deuen de impulsar a la ciudadanía i que prenent eixes decisions de formes de gobernar que ells mateix ideologicament han criticat abans, no es el cami per a un millor govern ni un millor servei public a la ciudadanía.

  ResponElimina
 7. Franco.....no pijor....ha vigut Kim Jong-un. Venezuela es queda darrere. Açó pareix Corea del Nord, qui no en demostra pleistecia es arrinconat de inmediat.

  ResponElimina

Escriu el teu comentari