Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 26 de maig de 2017

El TSJCV suspén de manera cautelar el decret de plurilingüisme del Consell

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV) ha suspès cautelarment l'aplicació del nou model lingüístic de les escoles establert pel Consell després d'estimar la petició de la Diputació d'Alacant. Els magistrats no es pronuncien sobre el fons de l'assumpte i en la seua resolució la sala assenyala que "tot el resolt en aquest acte es refereix únicament i exclusivament a la mesura cautelar, no al fons del recurs i en absolut es prejutja res del que pugui resoldre en el seu moment en la sentència que es dicte, després dels tràmits corresponents d'al·legacions i prova. Qualsevol declaració que faça la Sala en este acte només es refereix a la mesura cautelar sol·licitada per la Diputació Provincial d'Alacant.


La sala contenciosa de la secció quarta, però, adopta la mesura en considerar que en cas contrari "podrien produir-se greus danys i perjudicis de reparació impossible per als interessos i drets de la part recurrent" i que el servei públic no resulta afectat. S'afegeix que si no paralitza l'aplicació del decret fins que hi haja sentència formal "un gran nombre d'alumnes podria veure els seus drets disminuïts en relació a l'acreditació d'idiomes". Esta és la base argumental de la mesura cautelar sol·licitada, i la sala aprecia que hi ha una diferència entre les acreditacions. Cal no oblidar que els estudiants tindran una certificació diferent en funció del nivell triat, que es basa en el pes del valencià i el castellà, fins i tot encara es reben el mateix nombre d'assignatures en llengua estrangera.

El nou model lingüístic havia de implantar-se en tots els cursos d'Infantil a partir de setembre, si bé es permetia avançar en la resta d'etapes en funció de les possibilitats dels centres. Amb l'estimació de la cautelar, la legislació aplicable serà l'anterior, la qual ha funcionat des 2012. En síntesi, es manté la possibilitat que hi haja dos programes lingüístics convivint en els centres (línia en castellà i línia en valencià) i s'obliga, com a mínim, a impartir una assignatura no lingüística en la llengua que no és la base del programa. És a dir, almenys dos en anglès (a més de l'assignatura d'especialitat) i dos en valencià (a més de Llengua i Literatura) en el cas dels programa plurilingües de castellà. La cautelar es manté en principi fins que hi haja sentència, si bé l'administració demandada té cinc dies per presentar recurs de reposició contra la decisió.

En l'acte també es reconeix la legitimitat de la Diputació d'Alacant per impugnar la normativa del Consell. "No és freqüent que una administració prenga la iniciativa en defensa dels seus ciutadans davant del que considera una disposició general contrària a dret. Per això, la sala té en consideració aquesta circumstància i s'aprecia que, si bé es presumeix l'interès públic a la administració de la Generalitat i en el decret recorregut, no s'ha d'oblidar que també és defensora d'aquest interès públic públic l'administració alacantina recurrent ". Precisament, el pas donat per la corporació va ser molt criticat per la portaveu del Consell, Mónica Oltra, que qüestionava l'interès de la mateixa en este sentit de no tenir competències en educació. No es pot oblidar, per contra, que ha sigut a Alacant on s'ha produït la major contestació social contra el decret, amb més recursos judicials per part d'associacions de pares i dos manifestacions, l'última d'elles celebrada el passat divendres amb milers de assistents.Així és el nou model lingüístic

El nou model lingüístic s'estructura per nivells: Bàsic (on predomina el castellà), Intermedi i Avançat (on predomina el valencià). A mesura que es puja de modalitat augmenta el pes de la llengua autonòmica i també de l'estrangera, ja que es poden donar més assignatures en anglès respecte als bàsics i els intermedis. Després de la petició d'aclariments per part del Ministeri d'Educació, també es planteja un recurs judicial, Educació va revelar que els centres podrien dedicar part de l'horari de lliure disposició (tres hores i mitja setmanals) a reforçar les assignatures d'anglès. És a dir, com una manera de corregir la diferent exposició a la llengua estrangera que va decretar el Consell. Això sí, qualsevol centre tindria esta opció, de manera que un amb nivell Avançat, que ja partiria d'un escenari amb més hores en anglès, podria augmentar-les si és possible. Un Bàsic, en canvi, hauria de renunciar a potenciar altres àrees per igualar-a un Avançat.

El decret lingüístic també ha estat recorregut pels sindicats CSI · F, Anpe, USO, pel PPCV i per VOX, per l'Associació Defensa del Castellà, pel Fòrum pel Dret a Escollir Llengua Vehicular (integrat per COVAPA, Concapa i la plataforma Idiomes i Educació) i per la Federació Catòlica de Apas de València (FCAPA).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari