Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 10 de novembre de 2017

I concurs literari Falla Passeig

L’Associació Cultural Falla Passeig de Tavernes de la Valldigna convoca un concurs literari amb la intenció d’incentivar la creació literària en llengua valenciana, promovent l’ús de l’expressió escrita en valencià, publicant i donant difusió a les obres guanyadores. 

Podran presentar-se totes les persones majors de 16 anys que ho desitgen amb independència de la seua nacionalitat. Els treballs presentats hauran de ser individuals, originals, inèdits i no premiats ni publicats anteriorment. Existirà una única modalitat que abastarà qualsevol gènere literari. Les obres, de temàtica lliure, hauran d’estar escrites en valencià. Es valorarà l’originalitat i la qualitat en la redacció. 

Les obres tindran una extensió mínima de 2 fulls DINA4 i màxima de 5. En cas que es tracte de poesia les obres es presentaran a doble columna amb una extensió mínima de 2 fulls DINA4 i màxima de 4. La mètrica i la rima seran lliures. Tots els escrits seran presentats en lletra Arial a cos 11 i interliniat d’1,5, marges superiors i inferiors de 2,5 cm i marges laterals de 3 cm.

Les obres s'enviaran a la següent adreça de correu electrònic: PremiPasseig@gmail.com, amb el següent assumpte: Concurs literari Passeig. S’enviaran dos arxius adjunts en format “.doc”: el primer arxiu, amb el títol de l’obra, contindrà l’obra en si i no estarà signat. Al segon arxiu titulat “PLICA” s'hi faran constar les dades personals de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, adreça, telèfon i correu electrònic. 

El termini de participació finalitzarà el dia 15 de desembre de 2017 a les 24 hores. Es lliurarà un únic premi de 150 euros i dos accèssits sense dotació econòmica que rebran un diploma acreditatiu. La resolució serà comunicada als guanyadors a través del mitjà més efectiu i es farà pública en les xarxes socials. El premi es lliurarà en l’acte oficial de presentació del llibret faller que s’anunciarà oportunament i amb la suficient antelació. 

El jurat serà designat per l’Associació Cultural de la Falla Passeig i la seua decisió serà inapel·lable. El premi podrà declarar-se desert. Les obres guardonades, tant el primer premi com els accèssits, seran publicades al llibret faller de la Falla Passeig de l’any 2018. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament al seu autor. No obstant l’Associació Cultural de la Falla Passeig tindrà el dret no exclusiu de reproduir-les, totalment o parcialment, en l'àmbit de les seues activitats. Els originals no premiats es destruiran.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari