Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


divendres, 23 de febrer de 2018

La Justícia anul·la els expedients disciplinaris impostos a tres policies locals de Tavernes


El jutge considera que el Govern local va vulnerar el dret a l'assistència lletrada dels agents. El procés judicial es va iniciar després d'una demanda del Sindicat de Policies i Bombers (SPPLB).

El Sindicat de Policies i Bombers (SPPLB) ha fet públic, a través d'un comunicat de premsa, que dos sentències dictades pels Jutjats del Contenciós Administratiu de València han anul·lat els expedients disciplinaris pels quals van ser sancionats tres agents de la Policia Local de Tavernes de la Valldigna. En aquestes sentències, segons el sindicat, es conclou que "durant la instrucció es va vulnerar greument el dret de defensa dels policies, concretament al dret a l'assistència lletrada".

El motiu dels dos primers expedients es remunta a mitjans de l'any 2015, quan un agent de la Policia Local que havia oblidat les seues pertinences en el seu lloc de treball va entrar fora de la seua jornada laboral a l'Ajuntament per recollir-les.

Després d'això, el cap de la Policia va elevar expedient disciplinari tant a l'agent com l'oficial de servei per no haver-li informat d'això, però, no va ser fins un any després quan es van iniciar els expedients, coincidint amb la incorporació de dos inspectors de policia els nomenaments han estat anul·lats en una sentència que no és ferma, a partir d'una demanda presentada pel sindicat SPPLB, del qual és representant un dels inculpats.

Pel que fa al tercer policia, agent en situació de segona activitat per malaltia, se l'acusava, entre altres motius, d'assetjar el Cap de Policia i fingir les limitacions que li provoquen les seues malalties.

"Tot i els arguments, la regidora de Seguretat Ciutadana, Llum Sansaloni, va seguir amb el tràmit dels expedients i va avalar la instrucció portada a terme pels dos Instructors que havia designat, casualment els dos inspectors de la Policia Local que van vore els seus nomenaments anul·lats", han apuntat les fonts. És ara quan el Jutjat del contenciós-administratiu nº 5 de València en els dos primers casos, i el Jutjat del contenciós-administratiu nº 8 en el tercer, ha anul·lat els expedients a aquests funcionaris, condemnant en costes a l'Ajuntament.

L'estimació del recurs als agents per part del jutge se centra en la vulneració del dret a l'assistència lletrada que van patir durant la instrucció de l'expedient. En les declaracions dels inspectors van vetar als advocats dels inculpats seua assistència i participació en les declaracions testificals, vulnerant amb això els principis de contradicció i dret de defensa que inspira el procediment disciplinari en la Policia Local, i que el Tribunal Constitucional avala per a qualsevol moment del procediment. Fins i tot estant presents els lletrats en les dependències per a les declaracions, els inspectors no van permetre l'entrada impedint amb això garantir el dret de defensa.

"Així mateix, durant la instrucció hi va haver una sèrie d'irregularitats que van ser informades a l'edil, inclosa la falta d'admissió com a prova de la declaració com a testimoni del Cap de la Policia Local, en ser qui informava per iniciar els expedients, i fins i tot el suposadament assetjat, sent denegada pels inspectors aquesta declaració al·legant que era innecessària per a la instrucció", han afegit.

És a dir, que sense la declaració del denunciant i sense permetre la presència dels advocats en aquelles testificals que van ser admeses, l'Ajuntament va avalar els expedients i sancionar als tres policies locals amb fins a dos mesos de suspensió d'ocupació i sou.

El sindicat conclou afirmant que "existeix en el col·lectiu de la Policia Local de Tavernes un gran malestar, situació que tot i ser coneguda per l'alcalde, Jordi Joan, està sent permesa, donant l'esquena als empleats amb la seua inactivitat".

Font: Safor Guia

1 comentari:  1. Per si algú te dubte de la vulneració, adjunte un text explicatiu. Recalca que no sols als procés Penal, es te dret a la defensa i asistencia lletrada, també amb tots el procesos...TOTS. A més a més, es un dret reconegut a la nostra Constitució.


    DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

    El Tribunal inicia su argumentación recordando que entre el haz de garantías que integran el derecho a un proceso justo se incluye el derecho de defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)), derecho que no solo debe ser reconocido en el proceso penal sino también en el resto de los procesos y cuya finalidad es la de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. Destaca la sentencia que en el caso en que la intervención de Letrado sea legalmente preceptiva, esta garantía constitucional se convierte en una exigencia estructural del proceso tendente a asegurar su correcto desenvolvimiento, lo que determina que la pasividad del titular del derecho deba ser suplida por el órgano judicial, debiendo este último considerar la ausencia de Letrado como un requisito subsanable, ofreciendo al interesado una oportunidad de reparar tal omisión (STC 189/2006 (LA LEY 63212/2006), FJ 2).

    Añade, también, el Tribunal que en los casos en que la intervención de Letrado no es preceptiva, ello no priva al justiciable del derecho a la defensa y asistencia letrada del art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978), ya que no se obliga a las partes a actuar personalmente, sino que se les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica.

    ResponElimina

Escriu el teu comentari