Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dilluns, 16 d’abril de 2018

Es trau a concurs la gestió de la ràdio

Hem vist a la premsa que Tavernes ha tret a concurs la ràdio perquè la gestione una empresa quatre anys.
La màxima puntuació serà per a la firma que presente 16 hores o més de programació diària.

L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha tret a concurs la gestió de la ràdio municipal, inaugurada el maig de 2017. A partir de l'estiu, si es compleixen els terminis que estableix la documentació a la qual ha tingut accés aquest diari, una empresa ha de prendre les regnes del mitjà de comunicació públic per als propers quatre anys. Aquest és el termini que estableixen els plecs en què s'indica, a més, que no hi ha possibilitat de pròrroga.

Quan es va plantejar la posada en marxa d'aquesta emissora, l'ajuntament va decidir fer-ho mitjançant gestió directa. La graella, però, es va vendre a una mercantil, que s'encarregava de gestionar els continguts però sempre de forma adaptada a l'ordenança de regulació del medi aprovada pel consistori.

Fa uns mesos i acollint-se a un decret de la Generalitat del mes de gener de 2017, el Govern local va decidir canviar el model de gestió i que fora una empresa la qual explotara al cent per cent el funcionament de Valldigna Ràdio. Aquest mètode és molt menys rígid. La principal diferència està en que el funcionament de l'emissora va a compte i risc de l'empresa que resulte adjudicatària. Si hi ha pèrdues les assumeix la mercantil i si el resultat econòmic és positiu, és aquesta la que guanya els diners. També és la pròpia empresa la que tria al personal i s'encarrega del manteniment de les instal·lacions i els equips.

Les clàusules per accedir a aquest concurs estableixen que almenys una de les persones de l'empresa tinga algun títol universitari que li permeta exercir el periodisme, siga aquesta disciplina, Comunicació Audiovisual o Publicitat. A més, també obliga que almenys una persona (pot ser la mateixa) dispose del certificat de Valencià als Mitjans de Comunicació que expedeix la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV).

El consistori ha establert un cànon anual a pagar per part de l'empresa de 5.220 euros. Aquesta, però, és la quantitat de sortida amb la qual poden concórrer les empreses. Els plecs estableixen una millor valoració en funció de la millora econòmica, a raó d'un punt per cada 20 euros de pujada. Un altre dels aspectes que es tindrà en conte a l'hora d'avaluar l'oferta són les hores de programació. S'estableix un mínim de sis, que es puntuaria amb zero, mentre que la màxima valoració (25) es la portaran les propostes de 16 o més hores d'emissió cada dia.

A la part de criteris que depenen del judici de valor, les clàusules estableixen un llicenciat en periodisme, especialitzat en gestió d'emissores municipals, valorarà la plantilla i avaluarà, entre d'altres, aspectes com «la consideració del servei de ràdio municipal com a servei públic de interès local »,« la defensa dels valors socials d'igualtat i respecte a tots siga quina siga la seva identitat de gènere, ideologia o procedència »o el foment del valencià. Les normes estableixen que la totalitat de la programació s'ha de dur a terme en valencià i marquen també el temps dedicat a informatius que hi ha d'haver cada dia amb un mínim de 40 minuts i un màxim de dues hores repartits en butlletins que no excediran els 15.

L'ajuntament busca una segona oportunitat per Valldigna Ràdio, que no acaba d'arrencar. Als pocs mesos d'entrar en funcionament es va aprovar el canvi de model i a principis d'aquest any va estar un mes sense programació en no cobrir l'empresa la baixa d'una treballadora.

Font: levante-emv

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari