Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dilluns, 20 d’agost de 2018

A Jordi Juan ara li pareixen exagerades les noves regulacions per als contractes menors

Jordi Juan al les Corts.
Fa dos anys l’alcalde de Tavernes de la Valldigna, el senyor J. Juan, va dir a les Corts, on també és diputat que, “impulsarem la Llei Valenciana de Contractació per a evitar negociats sense publicitat”, perquè “es regula els procediments abreviats en la contractació, i d'esta manera, s’eviten els negociats sense publicitat, que en molts casos, i per desgràcia ho hem vist en moltíssims ajuntaments i també en altres tipo d’administracions, en estos negociats sense publicitat, només es feien que "xanxullos”.


Però els temps canvien, i “donde dije digo, digo Diego”. Si ho proposen ells, és per regular els procediments, però si ho fan els altres, dificulta la gestió. Però ens aclarim?. Quant més control, evidentment, més exigències i requisits, siga la llei del tripartit o de qui siga. És evident.

A Compromís no li agrada que ara amb la nova llei, el màxim import dels contractes donats a dit, baixe de 18.000 € a 15.000 € en serveis, i de 50.000 € a 40.000 € en obres. Ni tampoc li agrada que este tipo de contractació haja de ser per a necessitats esporàdiques i imprevistes, i no com a forma de treballar habitual. Normal, és la seua manera de treballar. I ara què faran?. Més transparència, però ja sabem que ells de boqueta molt, però de fets res.

A més de regular els imports màxims i la utilitat d’estos contractes, la nova llei també garanteix que els contractistes complisquen normes mediambientals, socials o laborals, així com comprovar el compliment dels terminis de pagament de contractistes a subcontractistes i la prohibició de contractar amb empreses que no complisquen requisits de contractació mínima de treballadors amb discapacitat, o que no complisquen amb la igualtat. En canvi, Jordi Juan no la vol i proposa tombar-la.

Una altra de les regulacions importants que preveu la nova lleu és que incorpora el principi d’integritat com a mecanisme de lluita contra el frau i la corrupció. El que vol la societat. És el moment d’una vegada per totes, i més vara que posaren en est aspecte.

En definitiva, la nova llei de contractació evita els negociats sense publicitat, que per a Jordi Juan eren "xanxullos", però sembla que ara no convé al senyor Juan.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari