Butlletí digital de Tavernes de la Valldigna


dimecres, 15 d’agost de 2018

El govern de Compromís adjudica el servei de grua a una empresa de fora del poble

El govern de Compromís ha adjudicat recentment el “servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al depòsit municipal” a una empresa de fora del poble.

L’empresa adjudicatària va presentar una oferta anormal i se li va requerir que justificarà la rebaixa en el preu, perquè la baixa estava limitada al 20% i aquesta va presentar un 25%.

El més curiós de tot aquest assumpte és la justificació que feu l’empresa i que descrivim textualment:

“Que reúne las condiciones establecidas en dichos Pliegos para la celebración del correspondiente contrato y se compromete, caso de resultar adjudicatario, a realizar los trabajos objeto del mismo, con sujeción a dichos Pliegos, por los precios unitarios que figuran en la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas particulares con una rebaja porcentual del veinticinco por ciento (25%)”

I au? Amb aquesta justificació s’accepta la baixa temerària? Ni un pressupost detallat del cost del servei? Ni res més?.

Recordem que aquest contracte ja es va adjudicar a una empresa de fora del poble en 2015 i aquesta va desestimar el contracte al perdre diners. Tornarà a passar?. Tornarà Compromís a entropessar en la mateixa pedra?

El govern de Compromís ara eixirà dient que s’estalvien un 25% i d’entrada pareix que és per a tirar coets i celebrar-ho, però ... D'on trauen eixes rebaixes les empreses? On han de retallar?. Malauradament, en les persones i en el servei. I d’açò tenim per a uns quants capítols que ja informarem, i molt greus.

1 comentari:

  1. Després faran factures extres i aixina recuperaran la baixa.

    ResponElimina

Escriu el teu comentari